Bedrijfshulpverlening

In de Arbowet staat dat er voldoende bedrijfshulpverleners (bhv’ers) aanwezig moeten zijn in het pand, maar er wordt geen minimum aantal genoemd.

Een bhv’er moet de kennis jaarlijks verfrissen met een herhalingscursus bedrijfshulpverlening. Bij brand heeft de bhv’er een belangrijke taak. De bhv’er

  • Reageert op alarmmeldingen;
  • Is op de hoogte van een eventuele automatische doormelding naar de brandweer en weet wat te doen bij een vals alarm;
  • Coördineert de ontruiming van het initiatief binnen 15 minuten;
  • Weet hoeveel mensen er wonen in het initiatief;
  • Vangt de brandweer op;
  • Weet hoeveel bewoners nog niet geëvacueerd zijn als de brandweer arriveert.

De bhv’er schakelt bij brand zo nodig andere medewerkers in en eventueel ook andere aanwezigen in het grotere gebouw. Alle medewerkers moeten dus getraind worden om te weten wat ze moeten doen bij een ontruiming.