Brandveiligheid

Mensen met een beperking lopen vaak meer risico bij brand. Ze kunnen soms moeilijker vluchten, merken de brand niet altijd op, veroorzaken misschien zelf een brand of weten niet wat ze moeten doen bij brand.

Daarom moet je je als initiatief verdiepen in brandveiligheid. Brandveiligheid betekent het risico op brand zo klein mogelijk maken en goede maatregelen nemen voor als er toch brand uitbreekt. De verantwoordelijkheid voor brandveiligheid ligt deels bij de woningcorporatie of woningeigenaar, bij de zorgaanbieder, maar vooral bij het initiatief zelf.