Oplevering van de woning

Je hebt er lang naar uitgekeken, en nu is de woning klaar. Tijd om de puntjes op de i te zetten. Want er kan altijd iets verkeerd zijn gegaan, ook al ben je betrokken geweest bij de bouw of verbouwing. Zorg dat je bij de oplevering van de woning eventuele gebreken meldt.

Oplevering huurhuis

Nieuwbouwwoning

Bij een nieuwe huurwoning loopt de verhuurder samen met jou als huurder de woning door. Als huurder kun je altijd een externe deskundige meenemen.

De verhuurder schrijft eventuele schade of bouwkundige onvolkomenheden op en legt die vast in een ‘procesverbaal van oplevering’. Daarin staat ook wanneer de verhuurder die punten gerepareerd moet hebben.

Als je wilt, kan er nog een 2e inspectieronde plaatsvinden. Meestal is dat niet nodig. Want vóór deze oplevering heeft de bouwkundige oplevering plaatsgevonden. Daarbij is de eigenaar, opdrachtgever of investeerder het hele pand al langsgelopen met de bouwer (vaak een aannemer). De kans is groot dat daarna al bijna alle problemen zijn opgelost.

Bestaande huurwoning

Bij een bestaande huurwoning komen er nog andere punten aan de orde. Nadat een huurder de huurt opzegt, zal de verhuurder samen met jou als nieuwe huurder de woning inspecteren.

In principe moet een woning opgeleverd worden zoals die eruitzag toen de huurder erin trok. In de praktijk neemt een nieuwe huurder vaak zaken over van de oude huurder; zij kunnen dat onderling regelen. Wil je dat niet, dan moet de vertrekkende huurder de situatie terugbrengen naar de oorspronkelijke toestand.

Is alles duidelijk en is alles geregeld? Dan zal de verhuurder met de nieuwe huurder het pand voor de 2e keer inspecteren.

Oplevering koopwoning

De oplevering van een koopwoning bestaat meestal uit 3 stappen:

  1. Bouwkundige oplevering
  2. Oplevering
  3. (Eventuele) hersteltermijn

De eerste 2 stappen zijn vergelijkbaar met de oplevering van een nieuwe huurwoning. Ook hier kun je een extern deskundige inhuren om met jullie mee te kijken. Die vind je bijvoorbeeld bij Vereniging Eigen Huis.

De laatste fase is de hersteltermijn die je afspreekt met de aannemer. Het kan ook zijn dat die termijn vastligt in de koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst.