Maak huurafspraken

Meestal hebben verhuurders een standaard huurcontract. Dat kan als uitgangspunt dienen. Het contract moet wel aangepast worden, omdat de verhuur van een woning voor een initiatief anders is dan die van een gewone huurwoning. Ook het initiatief kan zelf verhuurder zijn. Controleer als huurder of alle belangrijke zaken in het contract staan met de checklist.

Checklist huurcontract

Hieronder vind je een lijst van punten die je in een huurovereenkomst kunt regelen.

Individuele kamers of appartementen

 • Huurprijs (moet altijd onder de huurtoeslaggrens blijven);
 • Wanneer en hoe de huur moet worden betaald;
 • Inbegrepen inbouwapparatuur;
 • Bij vrijesectorwoningen: jaarlijkse indexering van de huur.

Servicekosten

 • Totaalbedrag;
 • Tijdstip van de jaarlijkse eindafrekening;
 • Deel van de servicekosten waarvoor bewoners krijgen.

Samenstelling servicekosten

De servicekosten bestaan vaak uit veel kostenposten. Je wilt niet dat de verhuurder alleen een totaalbedrag in het contract zet; vraag altijd om een specificatie.

 • Water, gas en elektriciteit;
 • Gemeenschappelijke ruimte (kan ook apart berekend worden);
 • Schoonmaak algemene ruimten;
 • Onderhoud lift en andere installaties;
 • Belastingen;
 • Verzekeringen;
 • Brandveiligheidsinstallaties;
 • Tuinonderhoud.

Onderhoud

Voorbeeld huurcontract

Wil je weten hoe een huurcontract eruit kan zien? Download dan de voorbeelden hieronder.

Woonbond

Je kunt ook tegen een geringe vergoeding actuele modelovereenkomsten van zowel een onzelfstandige woonruimte als zelfstandige woonruimte opvragen bij de Woonbond. Hiervoor is het wel nodig om lid te worden, maar één lidmaatschap voldoet al voor het hele wooninitiatief.