Initiatiefgroep leert elkaar beter kennen

De initiatiefgroep leert elkaar steeds beter kennen via werkgroepen en activiteiten. Het gevolg is ook dat er meningsverschillen kunnen ontstaan.

De meeste ouders zitten in een van de voorbereidende werkgroepen. Ze koppelen hun ervaringen terug aan het bestuur en de andere ouders.

Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om samen te werken. Soms ben je het als ouders bijvoorbeeld niet eens met besluiten. Dat kan tot meningsverschillen leiden, waardoor sommige ouders in dit stadium afhaken; zorg daarom altijd voor een wachtlijst.

Het is goed dat ouders elkaar ook buiten hun werk voor het initiatief beter leren kennen. Probeer daarom af en toe samen iets te ondernemen. De ene groep ouders gaat een weekend naar een Waddeneiland, een andere groep blijft dichter bij huis en organiseert een barbecue. Kies een activiteit die bij jullie past.