Bewonersgroep verder samenstellen

Nu jullie het initiatief gaan realiseren, is het belangrijk om de toekomstige bewonersgroep vast te stellen. Misschien is de groep al compleet. Zo niet, waar vind je dan de laatste bewoners? En hoe leef je samen naar de verhuizing toe?

Loop de stappen opnieuw door uit het Stappenplan bewonersgroep vormen. Als het nodig is, scherp je het profiel van de bewoners die je nog zoekt verder aan. Is er veel belangstelling? Leg dan een wachtlijst aan.

De screeningscommissie kijkt of de zorgvraag van potentiële bewoners aansluit bij het profiel van de bewonersgroep. De screeningscommissie bestaat uit een aantal ouders, aangevuld met een externe deskundige.

Sluit de zorgvraag niet aan? Dan moet je iemand afwijzen. Misschien kan de commissie hem verwijzen naar een ander initiatief.

De bewoners aan elkaar laten wennen

Als de groep bewoners compleet of bijna compleet is, kun je de groep aan elkaar laten wennen. Begin klein met een groepsactiviteit en breid dat uit naar bijvoorbeeld een logeerweekend.

Als bekend is welke zorgverleners de zorg in het initiatief gaan leveren, nodig die dan ook uit. Zo kunnen bewoners en hun nieuwe zorgverleners al een beetje aan elkaar wennen.

Geef toekomstige bewoners de kans om hun nieuwe woonplek te leren kennen. Neem ze mee naar de toekomstige woning of maak bijvoorbeeld van ‘de 1e paal in de grond’ een feestelijke activiteit.

Ga met je kind op zoek naar spullen voor zijn kamer of appartement. Zo leef je samen naar het moment van de verhuizing toe.

Een verhuisplan

Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis. Allereerst voor de bewoners, vooral als ze een verstandelijke beperking hebben en niet goed begrijpen wat er gaat gebeuren. Maar ook voor de ouders is de verhuizing ingrijpend, zeker als een kind voor het eerst uit huis gaat.

Met een goede voorbereiding en bijvoorbeeld een individueel verhuisplan voorkom je dat de verhuizing veel stress geeft. In zo’n plan staan punten waar je rekening mee moet houden. Het plan kun je indelen in voorbereidingen, de verhuizing zelf en de periode na de verhuizing. Op internet kun je voorbeelden vinden van verhuisplannen.