Bestuur bewaakt de voortgang

Het bestuur bewaakt de voortgang van het projectplan. Het bestuur is ook gesprekspartner van de werkgroepen. De werkgroepen nemen deeltaken op zich. Denk aan een werkgroep zorg, een werkgroep wonen of een werkgroep financiën.

Het bestuur moet in deze fase veel zaken in de gaten houden en besluiten nemen. Enkele mogelijke punten waar het bestuur op moet letten:

  • Is de aanvraag voor de omgevingsvergunning verstuurd?
  • Hoe loopt de verbouwing van de woning?
  • Zijn er al concept huurcontracten opgesteld?
  • Welke brandmeldinstallatie moeten we aanschaffen?
  • Hebben we voldoende zorgverleners voor de weekenden?
  • Welke fondsaanvragen gaan door, en welke aanvragen moeten nog wat aangescherpt worden?

Het bestuur moet ook afspraken maken met de verhuurder of zorgaanbieder over de samenwerking. Het is belangrijk dat het bestuur zich ook in deze fase laat bijstaan door deskundigen, zodat duidelijk is wat de rechten en plichten zijn van het initiatief.

Als het goed is, ontwikkelt het bestuur steeds meer een eigen manier van werken.

Werkgroepen

Het bestuur is eindverantwoordelijk. De werkgroepen zijn uitvoerend en rapporteren over de voortgang aan het bestuur, ook in de Realisatiefase.