Organisatie realiseren

In de Opstartfase heb je al veel stappen gezet en plannen gemaakt. Die plannen ga je nu uitvoeren.

Jullie hebben een initiatiefgroep samengesteld en een rechtspersoon opgericht. Je hebt een visie en een projectplan opgesteld, en je hebt beschreven wat je wilt doen bij conflictsituaties. Ook heb je een haalbaarheidsbegroting gemaakt en een huishoudelijk reglement opgesteld.

In deze fase leer je elkaar nog beter kennen. Je bent nu ook verder in het proces. Daarom wil je misschien sommige uitgangspunten aanpassen, bijvoorbeeld in het huishoudelijk reglement.

Het bestuur moet knopen doorhakken en de voortgang bewaken.