Woonkosten

Als je een initiatief opzet, kun je een woning op 3 manieren realiseren. Je bouwt een woning, je koopt een bestaande woning en past die aan, of je huurt een woning. De woonkosten zijn voor een groot deel afhankelijk van de keuze die je daarin maakt.

In de voorbeelden werken we met fictieve cijfers. Ook hebben we de begrotingen vereenvoudigd. Je kunt onderaan deze pagina het Excel-bestand ‘Voorbeeld begroting Toolkit Wonen’ downloaden met alle voorbeelden. De voorbeelden zijn bedoeld als startpunt om je eigen berekeningen te maken.

Woning bouwen

Bouw je zelf een woning, dan kun je de woning helemaal aanpassen aan jullie wensen. In het voorbeeld hieronder zie je een investeringsexploitatie en een exploitatiebegroting.

Enkele aandachtspunten:

  • In deze berekening gaan we er vanuit dat de bewoners en/of hun ouders de inrichting van de individuele appartementen betalen.
  • Het initiatief betaalt de overige investeringskosten, inclusief de opstartkosten zoals kosten voor advies en ondersteuning.
  • Meestal geeft een bank je geen hypotheek voor de volledige investering. Daarom zijn giften en schenkingen van de ouders en andere partijen opgenomen in de begroting.
  • Ook hebben we in de begroting een achtergestelde lening staan: dat is extern garantievermogen, waarvoor meestal een hogere rente geldt.

In de jaarlijkse exploitatiebegroting staan kosten om het gebouw te onderhouden, belastingen voor het gemeenschappelijke deel van de woning, en kosten voor onderhoud en vervanging van de inrichting.

Laat een hypotheekadviseur de financieringskosten berekenen (rente en aflossing).

Aan de inkomstenkant staat de huur van de individuele woningen en de wooninitiatieventoeslag. Deze toeslag is onderdeel van het pgb en wordt per jaar vastgesteld (raadpleeg voor de hoogte van het bedrag de slimme lijst  pgb tarieven 2024). Bewoners kunnen de toeslag gebruiken voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte en uitgaven voor bijvoorbeeld uitluisterapparatuur en domotica.

In dit voorbeeld hebben de 10 bewoners ervoor gekozen hun hele wooninitiatieventoeslag te gebruiken voor de exploitatie van de woning.

Tabel kosten zelf woning bouwen. Link naar Excel-document staat onder de afbeelding.

Deze tabel staat ook in het Excel-bestand ‘Voorbeeld begroting Toolkit Wonen’. Je kunt dat bestand onderaan deze pagina downloaden en gebruiken als startpunt voor je eigen berekeningen.

Woning kopen en aanpassen

Soms kan een bestaande woning of een bestaand gebouw geschikt gemaakt worden voor een kleinschalig initiatief. De investering verschilt maar op een paar punten met het zelf bouwen van een woning, zie afbeelding. Ook in deze situatie loopt de financiering via meerdere kanalen. De exploitatie is hetzelfde als wanneer je een woning bouwt.

Tabel kosten zelf woning kopen. Link naar Excel-document staat onder de afbeelding.

Deze tabel staat ook in het Excel-bestand ‘Voorbeeld begroting Toolkit Wonen’. Je kunt dat bestand onderaan deze pagina downloaden en gebruiken als startpunt voor je eigen berekeningen.

Woning huren

Je kunt ook een initiatief beginnen in een woning die je huurt van bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie. Denk aan een woning met zelfstandige appartementen waarbij 1 appartement wordt gebruikt als gemeenschappelijke ruimte. Soms is een woningbouwcorporatie bereid om in samenwerking met de initiatiefgroep een woning te ontwerpen en te bouwen. Of om een bestaande woning flink te verbouwen.

Aandachtspunten investeringsbegroting:

  • Een deel van de investeringen, zoals een eventuele verbouwing en een deel van de buiteninrichting, betaalt de verhuurder. Die berekent de kosten door in de huur.
  • De bewoners of hun ouders betalen de inrichting van de individuele appartementen.
  • Als je een initiatief begint, krijg je te maken met opstartkosten, bijvoorbeeld voor advies en ondersteuning. Het initiatief betaalt ook de inrichting van de algemene ruimten. Die kosten worden in deze begroting gedekt door schenkingen en fondsen.

Zet in de exploitatiebegroting ook de kosten voor aansluiting bij een particuliere alarmcentrale.

Aan de inkomstenkant staat een bijdrage van de bewoners. De bewoners hebben er in dit voorbeeld voor gekozen om een deel van hun wooninitiatieventoeslag hiervoor in te zetten.

Let op: Op de pagina Collectieve bewoningskosten vind je een begroting voor de individuele bewoners en een voorbeeld van een huishoudboekje.

Tabel kosten woning huren. Link naar Excel-document staat onder de afbeelding.

Deze tabel staat ook in het Excel-bestand ‘Voorbeeld begroting Toolkit Wonen’. Je kunt dat bestand hieronder downloaden en gebruiken als startpunt voor je eigen berekeningen.