Collectieve bewoningskosten

De bewoners van een initiatief vormen samen een huishouden. Een deel van de kosten zijn daarom gezamenlijke kosten. Op deze pagina vind je daarvoor een voorbeeldberekening. Ook laten we zien hoe je een huishoudboekje voor de bewoners kunt opzetten.

In het voorbeeld zie je welke collectieve kosten je bij de bewoners in rekening moet brengen. Wij zien de collectieve kosten als alle kosten behalve de zorgkosten en de individuele huurkosten.

In dit voorbeeld gaan we uit van een initiatief dat een woning huurt van een woningbouwcorporatie. De woning bestaat uit 11 appartementen: 10 individuele appartementen en 1 appartement dat als gemeenschappelijke ruimte wordt gebruikt.

Ook hier geldt: dit voorbeeld is fictief. In jullie eigen begroting kun je bij alle posten meer of minder kosten hebben. Dat is afhankelijk van allerlei factoren zoals de energieleverancier of de gemeente waar het initiatief staat.

Een korte toelichting op een aantal collectieve kosten uit het overzicht:

  • Een paar posten die we eerder al in de exploitatiebegroting ‘woning huren’ tegenkwamen, staan ook in dit overzicht. Zoals huur van de algemene ruimte.
  • Huurkosten en servicekosten van het extra appartement.
  • Aansluiting alarmcentrale: dit zijn kosten van het onderhoud van een brandmeldinstallatie. Daar komen extra kosten bij als het initiatief het brandalarm laat doormelden aan een particuliere alarmcentrale.
  • De bestuurskosten zijn de kosten die te maken hebben met bijvoorbeeld de uitvoering van de kwaliteitseisen van de zorg. Denk daarbij aan aansluiting bij een klachten- of geschillenregeling als het initiatief zelf zorgaanbieder is.
  • Administratiekosten, zoals accountantskosten.
  • Leegstandsfonds, risicofonds. Elke maand stoppen de bewoners geld in een spaarpotje om het risico van leegstand te dekken.
  • De mutatiereservering is een maandelijkse bijdrage om de kosten van mutatieleegstand te dekken. Dit is vooral nodig bij woonzorginitiatieven voor zorgbehoevende ouderen, omdat er dan een grotere mutatiesnelheid is. In die situatie wil je nabestaanden de ruimte en tijd geven om bij overlijden rustig afscheid te nemen, zonder dat ze halsoverkop de woning vrij moeten maken.

Huishoudboekje bewoner

We hebben ook een individuele ‘exploitatieopzet’ gemaakt, een soort huishoudboekje. Daarin kan een bewoner bijhouden wat hij per maand kwijt is en waar hij die kosten van betaalt.

De inkomsten van bewoners zijn laag als ze bijvoorbeeld een Wajong-uitkering hebben. Je kunt de exploitatieopzet sluitend krijgen dankzij inkomsten als zorgtoeslag, huurtoeslag en wooninitiatieventoeslag.

Voorbeeld exploitatieberekening: Huishoudboekje individuele bewoner

Voorbeeld huishoudboekje individuele bewoner. Link naar Excel-document staat onder de afbeelding.

Deze tabel staat ook in het Excel-bestand ‘Voorbeeld begroting Toolkit Wonen’ hieronder. Je kunt dat bestand downloaden en gebruiken als startpunt voor je eigen berekeningen.