Geld realiseren

Hoe krijg je grip op de inkomsten en uitgaven van jullie ouder- en wooninitiatief? Op deze pagina en in het linker menu onder geld realiseren laten we zien wat je nodig hebt om een goede begroting te maken.

Met de inkomsten betaal je de uitgaven. Dat begint al vóórdat de bewoners in het initiatief komen wonen. Om goed zicht te krijgen op inkomsten en uitgaven, heb je een exploitatiebegroting nodig. Die begroting baseer je op de werkelijke inkomsten en uitgaven van het initiatief.

Het is ook belangrijk dat het bestuur een administratie opzet. Daarmee krijgen de bestuursleden inzicht in de geldstromen en kunnen ze die beheren.

Een realistische begroting maken

De voorbeelden op de volgende pagina’s zijn fictief. Je kunt de bedragen niet zomaar kopiëren om tot een realistische begroting te komen. Denk bijvoorbeeld aan de huur van de gemeenschappelijke ruimte. Dat bedrag verschilt per initiatief. En zo verschillen de gemeentelijke heffingen per gemeente.

Bij de ene kostenpost zul je voor jullie initiatief op een lager bedrag uitkomen dan in de voorbeelden. En op andere plekken zijn de bedragen voor jullie initiatief misschien hoger.

Zorgkosten

De zorgkosten hangen sterk af van de keuzes die je maakt: ga je samenwerken met een zorgaanbieder, ben je als initiatief werkgever, of is iedere bewoner zelf werkgever?

Woonkosten

Ben je zelf geen eigenaar van de woning, en huur je de woning van bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, gemeente of vastgoedeigenaar? Dan is de financiering vrij eenvoudig.

Ga je als initiatief zelf een woning bouwen? Dan krijg je te maken met flinke investeringen. Om die kosten te dekken, kun je een hypotheek aanvragen of geld lenen van anderen. Naast de investeringen zijn er ook jaarlijks terugkerende kosten voor bijvoorbeeld onderhoud.

Collectieve bewoningskosten

Naast de kosten voor de huur en zorg heb je te maken met collectieve bewoningskosten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eten en drinken, servicekosten en collectieve verzekeringen. Iedere bewoner betaalt hiervoor maandelijks een bedrag. Dat bedrag verschilt per initiatief.

Voorbeelden begroting

Op de volgende pagina’s vind je voorbeelden van begrotingen voor zorg, wonen en collectieve bewoningskosten. Zo zie je met welke kostenposten je rekening moet houden.

We hebben alle voorbeelden bij elkaar gezet in het Excel-bestand hieronder. Je kunt dat bestand downloaden en de bedragen uit de voorbeelden vervangen door jullie eigen bedragen. Zo heb je direct een goede opzet voor jullie eigen exploitatiebegrotingen.