Realisatiefase

Nu de opstartfase is afgerond, ga je het initiatief daadwerkelijk realiseren. Het is een drukke periode voor ouders en bestuur. Ook de toekomstige bewoners raken steeds meer betrokken.

Alles wat je hebt voorbereid en gepland, ga je nu uitvoeren. Dat kan spannende momenten met zich meebrengen, want niet alles zal volgens plan verlopen. Moet je daardoor onverwacht een keuze maken? Dan kun je altijd terugvallen op jullie visie.

Onder de Realisatiefase in het menu vind je meer over hoe je de zorgorganisatie inricht en een team van zorgverleners samenstelt. Maar ook over hoe je de woning gaat realiseren en hoe je het overzicht houdt over alle inkomsten en uitgaven.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Toolkit Wonen Realisatiefase

Een lijst van pagina's

  • In de Opstartfase heb je al veel stappen gezet en plannen gemaakt. Die plannen ga je nu uitvoeren.

  • Blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat jullie plannen mogelijk zijn? Dan kun je starten met de bouw of verbouwing van de woning, en voer je eventuele woningaanpassingen uit.

  • Je hebt de haalbaarheid van het initiatief onderzocht en besloten om het initiatief te realiseren. Wat moet je nu regelen vóórdat de bewoners er komen wonen?

  • Hoe krijg je grip op de inkomsten en uitgaven van jullie ouder- en wooninitiatief? Op de volgende pagina’s laten we zien wat je nodig hebt om een goede begroting te maken.