Wonen met begeleiding

Wil je of kun je niet in een groep wonen? Dan is zelfstandig wonen met begeleiding misschien een mogelijkheid. Dat kan zowel met een persoonsgebonden budget (pgb) als met zorg in natura (ZIN).

Dit zijn de meest voorkomende vormen van wonen met begeleiding:

  • Wonen in een eigen woning of appartement: de bewoner huurt of koopt een eigen woning en regelt zorg en begeleiding via een pgb of met zorg in natura (ZIN). De woning kan aangepast zijn aan de beperkingen van de bewoner.
  • Wonen in een ADL-clusterwoning, bijvoorbeeld een Fokuswoning: de bewoner huurt een aangepaste woning van de woningcorporatie en krijgt zorg van Stichting Fokuswonen. Fokus is geschikt voor mensen die door een lichamelijke beperking hulp nodig hebben bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). De meeste Fokus-projecten hebben 12 tot 20 woningen, verspreid door de wijk.
  • Wonen met mantelzorg: de bewoner woont dicht bij een familielid. Meestal gaat het om een mantelzorgwoning, een woning of ‘tiny house’ op het terrein waar de mantelzorger woont. Een andere mogelijkheid is een kangoeroewoning. Dat zijn 2 gekoppelde woningen onder 1 dak. MantelzorgNL geeft informatie over de voor- en nadelen en financiële gevolgen van verschillende vormen van wonen met mantelzorg.
  • Begeleid zelfstandig wonen bij een begeleider in huis: deze minder bekende woonvorm ontstaat vaak uit goed contact en een prettige samenwerking met een begeleider. Deze vorm van wonen is ideaal voor mensen die niet alleen kunnen of willen wonen en toezicht en aansturing nodig hebben. De bewoner woont bij een begeleider in huis in een eigen zit/slaapkamer of appartement. De begeleider kent de bewoner goed, begeleidt die en houdt toezicht.

Kenmerken en kwaliteit van de zorg

De bewoner of ouders regelen zelf de zorg en begeleiding.

  • Dat kan met zorg in natura (ZIN). Je huurt dan bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie of Fokus in; of
  • Je vraagt een pgb aan en zoekt zelf je zorgverleners. Dan is het echt zorg op maat: als een zorgverlener niet bevalt, kun je iemand anders zoeken.

Eigen regie en financiële transparantie

Sluiten de ouders, of bewoners zelf een zorgovereenkomst met de zorgverleners? Dan bepalen ze ook wanneer, hoe en door wie de zorg of begeleiding wordt geleverd. Ze maken een budgetplan zodat ze weten hoeveel uur zorg ze tegen welk tarief kopen. Zo hebben ze optimaal inzicht in de financiën.

Bij Fokus sluit je als bewoner een overeenkomst af met Fokus. Fokus levert zorg in natura. Bewoners hebben geen inzicht in de kosten. Ze kunnen 24 uur per dag de zorg oproepen, maar bepalen niet wie hen helpt. Het gaat om zorg op aanwijzing, dus de bewoners bepalen wel hoe ze worden geholpen.

Betrokkenheid en inzet van ouders

Bij wonen met mantelzorg zijn de ouders relatief veel betrokken. Maar woont een kind zelfstandig met een eigen team van zorgverleners? Zeker als het kind zelf de pgb-administratie doet, hoeven ouders minder te doen. Maar dat bepalen ouders natuurlijk voor een groot deel zelf.

Bij Fokus zijn de ouders niet betrokken. De bewoners moeten sociaal zelfredzaam zijn, anders is Fokus geen passende woonvorm.