Voordat je kiest voor een nieuw ouderinitiatief

Je hebt gezien welke woonvormen met zorg er zijn. Je kunt nu een bewuste keuze maken. Overweeg je een ouderinitiatief op te zetten? Controleer dan of je aan alle voorwaarden voldoet om daar een succes van te maken.

Wat moet je weten en kunnen om een ouderinitiatief op te zetten?

  1. Je kunt het persoonsgebonden budget (pgb) van je kind beheren. Doe eventueel de pgb-test van Per Saldo om te kijken of je pgb-vaardig bent.
  2. Je vindt zeggenschap over de zorg van je kind belangrijk.
  3. Je wilt inspraak hebben hoe het zorgbudget van je kind wordt ingezet. Ook vind je transparantie van de kosten belangrijk.
  4. Je kunt en wilt samenwerken met andere ouders.
  5. Je bent bereid om compromissen te sluiten over collectieve woon- en zorgzaken.
  6. Je bent bereid om veel energie te steken in het opzetten van een nieuw ouderinitiatief. Je hebt daar ook tijd voor.
  7. Je bent bereid om tijd en energie te steken in het ouderinitiatief, ook als het initiatief eenmaal draait.
  8. Een ouderinitiatief opzetten kost veel energie, en niet alles zal in 1 keer lukken. Je hebt voldoende veerkracht om met teleurstellingen om te gaan.

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan heb je een goede basis om een ouderinitiatief te starten. Op de pagina’s over de Opstartfase lees je hoe je dat aanpakt.

Zijn er voorwaarden waaraan je niet voldoet? Ga dan na of je daaraan iets kunt of wilt veranderen. Lukt dat niet, dan kun je beter kiezen voor een andere woonvorm.