Ouderinitiatief met zorg in natura

Bij ouderinitiatieven met zorg in natura (ZIN) betaalt het zorgkantoor de zorg via een modulair pakket thuis (mpt). Dat geld gaat rechtstreeks naar de zorginstelling en niet naar het initiatief. De hoogte van het bedrag hangt af van de indicatie.

Bewoners huren zelf hun huis of appartement van de woningcorporatie. Soms huurt de zorgaanbieder de hele woonvorm en verhuurt die door aan de individuele bewoners. De bewoners betalen zelf de kosten voor levensonderhoud.

Bij een ouderinitiatief met zorg in natura mag er geen koppeling zijn tussen zorg en wonen. Dus zegt een bewoner de zorg op? Dan mag hij wel in het initiatief blijven wonen.

De zorginstelling moet voldoen aan de eisen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)