Een bestaand ouderinitiatief met een pgb

Kies je voor een ouderinitiatief? Dan heb je 2 mogelijkheden: je sluit je aan bij een bestaand initiatief of je start een nieuw initiatief. Op deze pagina lees je waar je op moet letten als je je wilt aansluiten bij een bestaand ouderinitiatief.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je je liever aansluit bij een bestaand initiatief. Misschien zie je het niet zitten om zelf een initiatief op te starten. Of misschien:

  • ken je een initiatief bij jullie in de buurt;
  • heb je via ouders, je kind of vrienden van je kind goede verhalen gehoord over een initiatief;
  • woont je kind al in een initiatief, en overweeg je een verhuizing naar een beter passend initiatief.

Tips als je je wilt aansluiten bij een bestaand ouderinitiatief

Heeft je kind tot nu toe thuis gewoond? Dan komt er veel op je af: je moet van alles regelen, en ook mentaal kan het een lastige tijd zijn.

Woont je kind nu in een ander initiatief en denk je na over verhuizing naar een ander initiatief? Dan weet je precies wat je wilt, en vooral wat je niet wilt. Realiseer je wel dat je bij een bestaand initiatief compromissen moet sluiten. Want of het nu gaat om organisatie van het initiatief, wonen, zorg of vrije tijd; een aantal belangrijke keuzes zijn al gemaakt.

Het belangrijkste is natuurlijk dat je kind een goede klik heeft met de andere bewoners en het team. Maar dat is niet het enige waarom een initiatief wel of niet geschikt is voor je kind.

Hoe kom je erachter of je kind goed binnen de groep past?

Natuurlijk krijg je een indruk bij de bezoekjes aan het initiatief. Kijk daarnaast ook naar de bewonersprofielen. Sluiten die goed aan bij het profiel van je kind, of wijken leeftijd, beperking of andere kenmerken te veel af?

Het contact met de andere bewoners geeft de meeste zekerheid. Dat begint meestal met een korte kennismaking tussen je kind en de andere bewoners. Een volgende keer kan je kind misschien meedoen aan een gezamenlijke activiteit, een dag(deel) meedraaien of een weekend gaan logeren. Dan heeft iedereen de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Vaak hebben initiatieven een eigen ‘draaiboek’ als ze nieuwe bewoners zoeken.

Kan het initiatief de juiste zorg bieden?

Wat vind je belangrijk als het gaat over de zorg voor je kind? Ga in gesprek met de teamleider om dat te bespreken en te kijken wat mogelijk is in de zorg voor jouw kind. Gaat je kind bijvoorbeeld naar externe dagbesteding en bevalt dat goed? Kan dat zo blijven als het kind verhuist naar het initiatief, of kiest het initiatief voor een andere invulling van dagbesteding en werk?

Vraag ook inzicht in de kosten van de zorg, zodat je kunt uitzoeken welke zorg je kunt inkopen voor je kind met het pgb.

Als een initiatief al draait, dan staat de visie op zorg vast, net als de zorgaanbieder en het team. Dat heeft voordelen, want je kunt zien hoe die visie vertaald wordt in de praktijk. Let er bijvoorbeeld op hoe de bewoners hun vrije tijd besteden. Passen de activiteiten bij wat je kind graag doet? Verdiep je van tevoren goed in de visie op zorg, en ga in gesprek met andere ouders en bewoners.

Ook andere keuzes hebben de ouders al gemaakt bij de start van het initiatief, zoals welk deel van de zorg ze collectief inkopen of hoe de nachtzorg wordt ingevuld. Zoek dat van tevoren uit om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Hoe is het initiatief georganiseerd?

De rechtsvorm is gekozen, en zaken als statuten en huishoudelijk reglement staan vast. De bestuursleden zijn benoemd, en in de opstartfase hebben de ouders samen besloten hoe het bestuur met de ouders communiceert. Dat geldt ook voor de manier waarop bewoners en ouders betrokken worden bij de zorg en de activiteiten in het initiatief.

Ieder initiatief heeft zo zijn eigen cultuur. Ouders die het initiatief mee opgestart hebben, hebben die cultuur mede bepaald of zijn daarin meegegroeid. Misschien vind je bepaalde zaken niet vanzelfsprekend. Toch zul je je in het begin moeten aanpassen.

Heb je eenmaal het vertrouwen van het team, het bestuur of de ouders? Dan kun je altijd nog, stap voor stap, zaken bespreken die je graag anders zou zien.

Hoe werken de ouders samen?

De ouders die het initiatief hebben opgezet, kennen elkaar vaak al jaren. Ze hebben vaak ook al veel met elkaar meegemaakt. Als nieuwkomers zul je je plek moeten vinden, en dat gaat niet van de ene op de andere dag. Gun jezelf dus de tijd.

Zijn er bepaalde zaken heel belangrijk voor jou als het gaat om de samenwerking met de andere ouders? Bespreek die dan in het kennismakingsproces. Zo voorkom je dat je er op een later moment tegenaan loopt.

Hoe is de woning en de sfeer?

Voldoet de woning aan de wooneisen voor je kind of zijn er nog bepaalde aanpassingen nodig? Verdiep je van tevoren in de hoogte van de huur, de huurafspraken en de overige kosten. Waar bestaan die uit en, kan je die van de uitkering of inkomsten van je kind betalen?

Zeker zo belangrijk is de sfeer. Bij de bezoekjes aan het initiatief en tijdens de verdere kennismaking krijg je steeds een beter idee of je kind zich ‘thuis’ zal voelen.