Oriëntatiefase

Ouders die een woonvorm zoeken voor hun kind, moeten een bewuste keuze kunnen maken. Daarom vergelijken we een ouderinitiatief met persoonsgebonden budget (pgb) met een aantal andere woonvormen.

Een kind met een verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of meervoudige beperking kan op verschillende manieren uit huis gaan.

Een ouderinitiatief is een mogelijkheid. Dat is een kleinschalig wooninitiatief dat ouders/vertegenwoordigers (hierna: ouders) opzetten. Dat vraagt veel inzet en betrokkenheid van de ouders, maar geeft veel regie over zorg en wonen.

Sommige ouders hebben ervaring met andere woonvormen en kiezen voor een ouderinitiatief om hun eigen visie en wensen te kunnen realiseren.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Vergelijking van woonvormen

Heb je geen ervaring met woonvormen, dan is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn:

  1. Een zorginstelling met zorg in natura (ZIN)
  2. Een wooninitiatief van een zorgondernemer (met pgb of ZIN)
  3. Een ouderinitiatief met een pgb
  4. Een ouderinitiatief met ZIN
  5. Wonen met begeleiding
  6. Een bestaand ouderinitiatief met een pgb

We geven steeds een algemene beschrijving en kijken naar de volgende punten:

  • Kenmerken en kwaliteit van de zorg;
  • Eigen regie en financiële transparantie;
  • Betrokkenheid en inzet van ouders.

Onze beschrijving van de verschillende woonvorm geeft een 1e indruk. Maar natuurlijk zijn er grote verschillen tussen woonvormen. Ook heb je altijd uitzonderingen. Zo werken zorginstellingen met zorg in natura (ZIN) niet altijd nauw samen met de ouders. Soms ook wel, bijvoorbeeld als ze een nieuw initiatief starten.

Hoe ziet de zorg en het dagelijks leven in een woonvorm er écht uit? Dat hangt af van hoe een zorgaanbieder de visie invult. Soms staat dat niet duidelijk op de website of in de folders. Ook kunnen er intussen dingen zijn veranderd.

We raden je daarom aan om verschillende woonvormen te bezoeken en te vragen hoe je in contact kunt komen met andere ouders. Zij kunnen jullie over hun ervaringen vertellen.

Wegwijzer om weloverwogen te kiezen

Voor kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een handige wegwijzer gemaakt. Het is een tool die je met alle mogelijke vragen stap voor stap meeneemt in het proces, dat je doormaakt als je denkt aan kleinschalig wonen voor je kind. Je kunt de wegwijzer hier downloaden.