Werk de visie op zorg uit

Jullie hadden al een algemene visie voor de zorg opgesteld. Die ga je nu verder uitwerken. Onder de visie op zorg vallen ook dagbesteding en vrije tijd.

Je werkt de visie op de zorg uit met de hele initiatiefgroep, zodat iedereen achter het resultaat staat. Je hoeft niet alles zelf te bedenken. Spreek met deskundigen en met ouders van andere initiatieven. Hoe zien zij de visie op zorg? Formuleer op basis van jullie inzichten en ervaringen je eigen visie.

In de zorgvisie zoek je een balans. Aan de ene kant wil je ruimte voor individuele wensen. Aan de andere kant moet je rekening houden met de gemeenschappelijke grondslag van het initiatief.

Je kunt een extern begeleider vragen om de gesprekken rond de visie op zorg te leiden. Zo krijgt iedereen de ruimte om zijn ideeën uit te spreken en voorkom je dat de discussie al op voorhand een bepaalde kant op gaat.

Het ontwikkelen van een visie is een proces en heeft tijd nodig. Het bestuur stelt uiteindelijk de definitieve visie vast.

Met de visie op zorg ga je als initiatiefnemers in een later stadium in gesprek met zorgaanbieders of zorgverleners. Je kunt dan laten zien wat je van hen verwacht. En zij kunnen vertellen hoe zij kunnen bijdragen aan jullie zorgvisie.

Checklist

We hebben een checklist gemaakt met onderwerpen die je helpen om de visie op zorg, dagbesteding en vrije tijd te beschrijven.

Doelgroep

Beschrijf de leeftijd, beperkingen, wensen, behoeften en andere kenmerken van de doelgroep. Beschrijf de groepsgrootte. Beschrijf ook wie er niet tot je doelgroep behoren. Dat is belangrijk omdat de deskundigheid van het (toekomstige) team moet aansluiten bij de zorgvraag van de toekomstige bewoners.

Zorgklimaat

Wat voor omgeving hebben de bewoners nodig? Moet de omgeving vooral veilig zijn, ontwikkelingsgericht, prikkelarm of juist rijk aan activiteiten? Hoe wil je dat zorgverleners omgaan met de bewoners? Hoe kijk je aan tegen de zelfstandigheid van bewoners?

Zorgzwaarte

Hoeveel zorg hebben de bewoners nodig? Zijn ze (gedeeltelijk) zelfstandig of juist niet zelfstandig? Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de expertise van medewerkers?

Is de zorgindicatie van de bewoners al bekend? Onder welke wet vallen ze: Wmo, Wlz of Zvw? Lees meer over indicaties en zorgwetten.

Zorgbehoefte: individueel en collectief

Welke zorg hebben de bewoners per dag en per week nodig? Denk aan:

 • Begeleiding (individueel of in een groep)
 • Dagbesteding
 • Persoonlijke verzorging
 • Behandeling
 • Activiteiten en werk

Individuele en collectieve zorg

Het is belangrijk om te bepalen welke zorg gemeenschappelijk is en welke zorg individueel. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

 • Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de bewoners?
 • Welke zorgtaken kun je of wil je voor de hele groep organiseren, zoals samen eten? Welke zorgtaken moet je individueel regelen? Denk daarbij aan individuele begeleiding. En welke zaken kun je zowel individueel als voor de groep regelen, zoals maaltijden en activiteiten?
 • Is er toezicht in het initiatief nodig? Zo ja, gedurende de hele dag of alleen op bepaalde uren?
 • Is er een slaapwacht nodig of kun je werken met bijvoorbeeld uitluistersystemen met zorgmedewerkers die snel ter plekke kunnen zijn? Welke eventuele risico’s zijn er en hoe vang je die op?

Maak een dag- en weekrooster voor de benodigde inzet van professionals, en eventueel van vrijwilligers en familieleden.

Kwaliteit van de zorg

Organisatie van de zorg

Formuleer de belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie van de zorg, bijvoorbeeld:

 • Hoe ga je de visie op zorg toepassen op de werkvloer en hoe houd je die visie levend?
 • De eindregie van de individuele zorg ligt bij de bewoners en hun vertegenwoordigers; hoe ga je om met de eindregie van de collectieve zorg?
 • Hoe ga je de zorg evalueren? Beschrijf dat voor zowel de individuele als de collectieve zorg.
 • Hoe verloopt het proces om zorg te bundelen? Welke zorg wordt gezamenlijk ingekocht en wat is daarvan de omvang?
 • Gaan jullie werken met 1 of met meer zorgaanbieders? Werk je met 1 zorgaanbieder; is er dan daarnaast ruimte om eigen zorgverleners te kiezen voor bijvoorbeeld individuele begeleiding?
 • Gaan alleen professionals de zorg uitvoeren, of nemen ook ouders bepaalde activiteiten op zich?
 • Is er sprake van een vast, klein team van zorgverleners of wil je ook flexibele krachten inzetten?
 • Wil je stagiaires en vrijwilligers inzetten? Hoe ga je hen begeleiden, en wie gaat dat doen?
 • Hoe kijken jullie aan tegen de relatie ouder-zorgverlener, en de relatie kind-ouder-zorgverlener?
 • Of en hoe worden ouders betrokken bij werving en selectie van zorgmedewerkers?
 • Wie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg? Hoe integreer je kwaliteitseisen in je organisatie? Maak je bijvoorbeeld gebruik van een kwaliteitshandboek?
 • Bij zelfwerkgeverschap: wat is jullie personeelsbeleid? Denk aan functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en deskundigheidsbevordering. Hoe organiseer je werving en selectie? Denk aan profielen opstellen, advertenties plaatsen en sollicitatiegesprekken voeren.
 • Bij zelfwerkgeverschap: wat is jullie visie op personele zaken zoals contracten, administratie, belastingen, ziekte en vervanging, verzekering en werkomstandigheden?

Dagbesteding of werk

 • Wat is het doel van de dagbesteding? Wat biedt het de bewoners?
 • Hoe willen jullie de dagbesteding inrichten: op 1 plek of met keuzemogelijkheden en afwisseling?
 • Wil het initiatief zelf dagbesteding aanbieden? Zo ja, zijn daar ook deelnemers van buitenaf welkom?
 • Moet de dagbesteding naar werk kunnen leiden?
 • Blijven er bewoners thuis achter als andere bewoners naar dagbesteding of werk gaan? Wat betekent dat voor de zorginzet in het initiatief?

Vrije tijd

 • Wat doen de bewoners graag in hun vrije tijd? Hebben ze daar begeleiding bij nodig?
 • Wat is de rol van het sociale netwerk? Op welke manier kan dat netwerk betrokken worden bij de invulling van vrije tijd?
 • Hebben bewoners hulp nodig in het contact met hun sociale netwerk? Hoe kunnen zorgverleners en familie dat contact stimuleren?

Voorbeeld zorgvisie

Zoals je ziet, komen er in een zorgvisie allerlei onderwerpen aan bod. Een voorbeeld van de zorgvisie van een ander initiatief kan dan handig zijn. Download de voorbeelden.