Regel woningaanpassingen

Soms zijn er woningaanpassingen nodig vanwege de beperkingen van de bewoners. Bij nieuwbouw zijn die soms al (voor een deel) meegenomen in het ontwerp.

Bij een bestaand gebouw is het verstandig om zo vroeg mogelijk met de woningbouwcorporatie of eigenaar te kijken welke woningaanpassingen nodig zijn. Vaak is er een verbouwing nodig, bijvoorbeeld om het gebouw rolstoeltoegankelijk te maken.

Woningbouwcorporaties hebben vaak veel ervaring met aanpassingen. Zorg ervoor dat bij de verbouwing een bouwkundige en zo nodig een architect betrokken is.

Vergoeding voor individuele woningaanpassingen

Individuele woningaanpassingen in het eigen appartement, zoals een badlift of verhoogd toilet, moeten bewoners zelf aanvragen bij de gemeente. De gemeente vergoedt die aanpassingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms betaalt de gemeente alles, en soms moet je een deel zelf bijbetalen.

Collectieve aanpassingen

De verhuurder of eigenaar moet zorgen voor de noodzakelijke collectieve aanpassingen. Welke dat zijn, hangt voor een deel af van de doelgroep. Je kunt hierbij denken aan valbescherming, verbrede deuren, grote badkamers en inductiekookplaten.

Natuurlijk moet een gebouw ook voldoen aan de eisen voor bijvoorbeeld brandveiligheid.