Zelf bouwen

Wil je niet huren? Je kunt ook zelf, of samen met andere ouders, een stuk grond kopen om er een woning op te bouwen. Eén ouder of meerdere ouders zijn dan eigenaar en zullen de woning verhuren aan de bewoners.

In de praktijk werken initiatiefnemers vaak samen met een projectontwikkelaar die de grond en/of het vastgoed koopt. De initiatiefnemers zijn dan opdrachtgever en hebben zo invloed op de bouw. Is de woning af? Dan kan de ontwikkelaar de woning verhuren aan de bewoners of aan de rechtspersoon van het initiatief.

Het kan ook zijn dat een woningbouwcorporatie grond bezit en daarop, samen met de initiatiefgroep, een woning ontwikkelt. De woningbouwcorporatie is dan eigenaar en verhuurt de woning aan de bewoners of aan de rechtspersoon van het initiatief.

Bouwgrond

Op een website als woonkavels.nl kun je vinden welke kavels er zijn. Met het Programma van Eisen beoordeel je of de locatie geschikt is en groot genoeg.

Ga ook na wat de bestemming van de grond is. Bij een bouwkavel met bestemming ‘wonen’ of ‘maatschappelijke doeleinden’ kun je snel aan de slag.

Heeft een kavel geen bouwbestemming? Dan kun je bij de gemeente een aanvraag indienen om de bestemming te wijzigen. In de praktijk is dit een lange procedure, en je weet vooraf niet of het gaat lukken.

Wil je een bestemmingswijziging aanvragen? Lees er alles over op de pagina over de Wet ruimtelijk ordening.

Procedure omgevingsvergunning

Vóórdat je kan gaan bouwen op grond die je hebt gekocht, heb je een definitieve omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Dat betekent dat er onderzoek moet zijn gedaan naar bodem (vervuiling), geluid, archeologie, flora/fauna. Je kunt daarvoor een onderzoekbureau inschakelen. De kosten zijn voor de aanvragende partij.

Verder kijkt de gemeente naar de geldende normen voor de bestemming. Denk aan de functie van het gebouw, hoogte, volume en omvang. Ook kan het zijn dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor sloopactiviteiten, het rooien van bomen of het ophogen van een terrein.

Je kunt een omgevingsvergunning digitaal aanvragen. Je kunt dit laten doen door een architect of bouwkundige. Werk je samen met een projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie? Dan kan die de omgevingsvergunning aanvragen.

Vaak moet je tekeningen met toelichting indienen en de benodigde vergunningen laten zien. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit, en kan dit eenmalig met 6 weken verlengen.

Bouwplan uitvoeren

Werk je samen met een projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie? Dan is het belangrijk dat je als initiatiefgroep plaatsneemt in het bouwteam. Daarin zitten ook de architect en/of bouwkundige, de ontwikkelaar en de aannemer.

Als lid van het bouwteam blijf je als initiatiefgroep direct betrokken bij de bouw. Dat is nodig, omdat zaken anders kunnen lopen dan verwacht. Sommige zaken zullen bijvoorbeeld meer werk zijn dan gedacht, en soms meer of minder kosten.

Een projectontwikkelaar is gewend om samen te werken met professionals. Hij heeft meestal minder ervaring in de samenwerking met ouders. Hij is gewend om zelfstandig veel beslissingen te nemen. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken over de uitvoering van het bouwplan. Denk aan de rolverdeling, planning en financiering. Spreek ook af dat je regelmatig overlegt.

Ga je zelf bouwen, in eigen beheer? Dan voer je de bouw samen uit met een aannemer.