Huren

De meeste initiatieven huren een woning via een woningbouwcorporatie. Sommige initiatieven huren een woning in de vrije sector. Verder is het mogelijk om als initiatief een wooncoöperatie te vormen. Je leest er alles over op deze pagina.

Sociale huur (huren onder de huurtoeslaggrens)

Woningbouwcorporatie

Woningbouwcorporaties zijn een voor de hand liggende partner voor initiatieven: zij ontwikkelen en verhuren betaalbare sociale huurwoningen onder de huurtoeslaggrens.

Wil je een woning huren van de woningbouwcorporatie? Dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het inkomen van de bewoners mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn.

In de toolkit hebben we een aparte pagina over huren met huurtoeslag.

Is een woning een sociale huurwoning? Dan mag de huur niet boven de huurtoeslaggrens uitkomen. Meestal is er dan weinig ruimte voor extra’s bij de bouw. Denk bijvoorbeeld aan een extra logeerkamer. Bij het ontwikkelen van zo’n woning is het daarom belangrijk om de kosten goed in beeld te brengen in overleg met de ontwikkelaar.

Vanwege beperkingen van de bewoners zijn soms individuele aanpassingen nodig. Wordt een woning daardoor duurder en de huur hoger? Dan kunnen bewoners extra huurtoeslag krijgen.

Gemeente

Sommige initiatieven huren een pand van de gemeente. Gemeenten zijn vaak eigenaar van panden met een maatschappelijke bestemming waarvoor ze een nieuwe gebruiker zoeken. Denk bijvoorbeeld aan een voormalige school of een wijkcentrum dat niet meer in gebruik is.

Wil je weten of er in een gemeente panden beschikbaar zijn of komen? Neem dan contact op met de gemeente. Gemeenten hebben eigen voorwaarden om te bepalen wie het pand mag gaan gebruiken. De gemeenteraad beslist daarover.

Maatschappelijk vastgoedinvesteerders

Maatschappelijk vastgoedinvesteerders hebben de laatste jaren steeds meer interesse gekregen in kleinschalige woon-zorginitiatieven. Beleggen levert steeds minder op, terwijl het ‘Bruto Aanvangs Rendement’ (BAR) op ouder- en wooninitiatieven 5,5 tot 6% is. De BAR is het rendement dat een belegger ontvangt bij het begin van de huurtermijn.

Mensen met een beperking verhuizen meestal niet snel. Daardoor is het mogelijk om huurperiodes van 20 jaar vast te leggen. Dat is gunstig voor verhuurders (investeerders). Heeft een initiatief een ANBI-status? Dan willen investeerders soms bepaalde voorzieningen schenken. Dat levert goodwill op én het is een aftrekpost voor de investeerder.

Hoe kom je in contact met maatschappelijk vastgoedinvesteerders? Hoe groter je netwerk, hoe groter de kans dat je met zo’n partij in contact kan komen. Zoek contact met een lokale bedrijvenkring of geef bijvoorbeeld een presentatie voor een serviceclub of Lionsclub. Vertel in je presentatie dat jullie op zoek zijn naar investeerders.

Verder zoeken grote landelijke makelaarskantoren soms projecten voor beleggers en investeerders. Vaak zijn dat ondernemers die hun bedrijf beëindigen en het vrijgekomen geld graag op een goede en maatschappelijk verantwoorde manier willen beleggen.

Kijk altijd uit voor addertjes onder het gras: er zijn ook ‘beleggers’ actief uit het witwascircuit. Let dus goed op met wie je in zee gaat.

Huren in de vrije sector

Verhuurders in de vrije sector kunnen particulieren zijn of makelaars. Huren in de vrije sector is meestal duurder dan in de sociale huursector. Daardoor liggen de huren vaker boven de huurtoeslaggrens. Huren in de vrije sector heeft ook voordelen. Zo zijn er minder regels bij de toewijzing en meer mogelijkheden voor extra ruimten bij het bouwen van een nieuwe woning.

De verhuurder kan huurgarantie vragen voor het geval iemand de huur niet kan betalen of schade aan de woning toebrengt. Het is een soort borg, een bedrag voor dit doel dat bij het aangaan van de huurovereenkomst op een bankrekening apart wordt gezet. Als de huurovereenkomst stopt, krijgt de huurder het bedrag terug.

Meer informatie vind je op www.huurwoningen.nl.

De wooncoöperatie

Wil je als ouder- of wooninitiatief zelf alles regelen rond het wonen, zoals huur en verhuur, maar ook onderhoud en beheer? Sinds 2015 is dat mogelijk. Je moet daarvoor een wooncoöperatie oprichten.

Bij een wooncoöperatie staat de zeggenschap en zelforganisatie van de bewoners voorop. Door een wooncoöperatie op te zetten, heb je in één keer veel zaken voor het wonen geregeld. Verdiep je wel goed in de voor- en nadelen van deze rechtsvorm en in de regelgeving.

Er zijn 2 soorten wooncoöperaties:

  1. Wooncoöperatie huur: een wooncoöperatie huurt een woning van een woningbouwcorporatie en verhuurt de woonruimte door aan de leden. De situatie is dan vergelijkbaar met sociale huur.
  2. Wooncoöperatie eigendom: een wooncoöperatie kan gevormd worden door een stichting die een pand bezit en doorverhuurt aan de leden. De situatie is dan vergelijkbaar met eigendom. Ook dat is een goed denkbare vorm voor ouderinitiatieven. Zelf eigenaar zijn van de woning kan meer risico en kosten met zich meebrengen; het geeft wel alle ruimte om de eigen droom te ontwikkelen.

Meer weten over wooncoöperaties?

  • Platform31 heeft in 2017 een handreiking uitgebracht. Deze is op te vragen op de website van Platform31.
  • Om mensen te helpen die een wooncoöperatie willen beginnen, heeft de Woonbond met het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Woningbouwvereniging Gelderland het Kennisnetwerk Cooplink ontwikkeld.