Ga op zoek naar samenwerkingspartners

Je kunt een ouder- of wooninitiatief niet realiseren zonder de hulp van andere partijen.

Als het goed is, heb je als initiatiefnemers contacten gelegd in het gebied waar het initiatief moet komen. Je hebt kennisgemaakt met mensen van de lokale overheid en van woningbouwcorporaties, makelaars of particuliere partijen.

In dat stadium heb je ze verteld over jullie wensen. Nu ga je in gesprek over de mogelijkheden met partijen die jullie kunnen of willen helpen.

Neem naar die gesprekken het volgende mee:

Meestal is het beter om het definitieve Programma van Eisen pas op te stellen ná de gesprekken met mogelijke partners. Want die gesprekken geven vaak inzicht in wat er wel en niet mogelijk is.