Een netwerk van deskundigen en medestanders

Je kunt geen initiatief realiseren vanuit de huiskamer. Je moet een netwerk opbouwen van mensen en organisaties die jullie kunnen helpen om het initiatief te realiseren.

Ga veel de deur uit, samen met je collega-initiatiefnemers. Ga bijvoorbeeld op bezoek bij andere wooninitiatieven en praat met deskundigen. Leg contact met lokale partijen, zoals de gemeente en woningbouwcorporatie.

Vertel steeds in grote lijnen waar je mee bezig bent en wat het doel is. Vraag om ideeën, advies en medewerking. Alles wat je hoort, helpt jullie om je visie helder te krijgen. Want je ontdekt wat jullie aanspreekt en wat niet.

Lees meer op de pagina Beschrijf met elkaar de visie.

Zorg voor 1 geluid naar buiten

Het is belangrijk dat je binnen de initiatiefgroep en het bestuur op 1 lijn zit. Bespreek met elkaar wie het woord doet.

Wie wil je in het netwerk hebben?

Binnen het netwerk is niet iedereen even direct betrokken bij het initiatief. Toch heb je al deze partijen nodig.

Initiatiefgroep en bestuur

De initiatiefnemers hebben, samen met andere ouders, een initiatiefgroep samengesteld. Al snel is het handig om bijvoorbeeld een stichting of vereniging op te richten. Je kiest dan een bestuur, maar de initiatiefgroep blijft bestaan.

In de initiatiefgroep kunnen zowel bestuursleden als niet-bestuursleden zitten. Bestuur en initiatiefgroep spreken samen af welke rol iedereen heeft bij de ontwikkeling van het initiatief.

Deskundigen

Wet- en regelgeving in zorg, wonen en ruimtelijke ordening is ingewikkeld. Zoek daarom mensen met kennis van die onderwerpen en mensen met kennis van financiën, en vraag of ze een rol willen spelen binnen het initiatief.

Je kunt daarvoor een adviesgroep oprichten. Die adviesgroep kan adviseren bij ingewikkelde, inhoudelijke problemen. In een later stadium kunnen deze deskundigen misschien lid worden van een Raad van Advies. Een Raad van Advies adviseert en controleert het bestuur.

Lokaal netwerk

De lokale besluitvorming is van groot belang voor de realisatie van het initiatief. Daarom is het goed om een lokaal netwerk op te bouwen met daarin bijvoorbeeld lokale politieke partijen, verenigingen en organisaties. Zij kunnen jullie adviseren bij het uitzetten van de strategie.

Comité van aanbeveling

Soms willen invloedrijke of bekende mensen uit de regio graag iets betekenen voor een maatschappelijk initiatief, zoals een ouderinitiatief. Wat kunnen ze doen? Ze kunnen bijvoorbeeld in het openbaar het initiatief steunen of helpen bij de promotie van het initiatief.

Richt een comité van aanbeveling op en vraag deze mensen om hier lid van te worden. Ook als je fondsen en instanties gaat benaderen, is het handig om een comité van aanbeveling te hebben.

Buurt

Soms verzetten buurtbewoners zich tegen de komst van een initiatief. Ze denken bijvoorbeeld dat het initiatief voor overlast zal zorgen.

Betrek daarom de buurt bij de ontwikkelingen rond het initiatief. Zoek uit waar de buurt zich zorgen over maakt. Probeer er samen uit te komen, bijvoorbeeld door op bepaalde punten de plannen aan te passen.

Andere geïnteresseerden

Betrek ook andere geïnteresseerden bij het ouderinitiatief. Denk aan familieleden, kennissen of mensen van andere ouderinitiatieven. Als mensen zich betrokken voelen, is de kans groter dat ze af en toe een handje willen helpen.