Begin aan een huishoudelijk reglement

In een huishoudelijk reglement beschrijf je hoe de bewoners, ouders, zorgverleners en het bestuur met elkaar omgaan.

De grote lijnen van het huishoudelijk reglement liggen er al. Bij het bepalen van de visie hebben jullie namelijk antwoord gegeven op vragen als: hoe organiseren we ons, hoe gaan we met elkaar om en hoe communiceren we met elkaar?

Is duidelijk waar het initiatief komt en hoe de zorg eruit komt te zien? Dan ga je de visie verder uitwerken tot een huishoudelijk reglement.

Dat doe je ook weer aan de hand van gesprekken. Het is een goed idee om een onafhankelijke gespreksleider te zoeken en een verslag van de gesprekken te laten maken.

4 stappen om tot een huishoudelijk reglement te komen:

 1. Ouders, vertegenwoordigers en/of bewoners zetten de afspraken op papier;
 2. De notaris legt de afspraken officieel vast in de statuten. De regels in het huishoudelijk reglement zijn hier een aanvulling op, hiervoor hoeft u niet naar de notaris. Overleg hierover zo nodig met de notaris;
 3. Het bestuur stelt het reglement vast;
 4. Ouders, vertegenwoordigers en/of bewoners ondertekenen het reglement.

Onderwerpen huishoudelijk reglement

 • bestuur, dagelijks bestuur (en bij een vereniging de ledenvergadering)
 • beheer van de woning
 • huisregels
 • aansturing van de zorg
 • rol van de zorgverleners en begeleiders
 • rol van de bewoners
 • rol van de ouders
 • rol van het sociale netwerk
 • dagindeling, activiteiten, buurt
 • individuele en collectieve zorg regelen
 • selecteren van nieuwe bewoners, wachtlijst beheren
 • uitplaatsen van een bewoner
 • omgaan met leegstand
 • afspraken rond conflictsituaties

Leg al deze zaken vast in het huishoudelijke reglement en laat ouders die deelnemen aan het initiatief het reglement ondertekenen.

Voorbeeld huishoudelijk reglement

Wat staat er in het huishoudelijk reglement? Hoe gedetailleerd zijn de afspraken? Hieronder een voorbeeld van een huishoudelijk reglement.

Meer informatie vind je ook op deze website: Stel huisregels op en Zet je eigen administratie op.