Organisatie worden

Samen met een aantal andere ouders ga je een ouderinitiatief opzetten. Het is belangrijk dat je samen een visie ontwikkelt en een formele organisatie opricht, zoals een stichting. Hoe doe je dat?

In het menu ‘organisatie worden’ staat alles over wat je moet doen, wat er in een projectplan moet staan, en hoe je nieuwe bewoners vindt.

Het is goed om al in deze fase na te denken over de rolverdeling tussen bestuur, ouders en zorgverleners. En op welke manier ze met elkaar communiceren.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Toolkit Wonen Opstartfase – organisatie worden