Stel een projectbegroting en een investeringsbegroting op

Nu je weet waar je subsidies voor kunt aanvragen, ga je de kosten en inkomsten op een rij zetten. Al vroeg in de Opstartfase stel je de projectbegroting op. De investeringsbegroting komt later.

In de projectbegroting maak je duidelijk hoeveel geld er nodig is om het initiatief op te starten. Denk aan oprichtingskosten van een rechtspersoon, advieskosten en kosten voor bijeenkomsten voor geïnteresseerde ouders en buurtbewoners.

Onderdelen projectbegroting

Voor de kosten die in de projectbegroting staan, kun je subsidies aanvragen bij verschillende fondsen. Houd rekening met een beoordelingstermijn van een aantal maanden. Ook kan de initiatiefgroep zelf geld bijeenbrengen of een sponsoractie opzetten. Een projectbegroting draait om 2 onderdelen:

  1. Organisatie: oprichtingskosten (statuten/notaris, inschrijfkosten KvK), kosten bankrekening, werkbezoeken, advisering, kosten fondsenwervingsactiviteiten.
  2. Communicatie: website, drukwerk, voorlichtingsbijeenkomsten.

Investeringsbegroting

Later in de Opstartfase, als je meer weet over waar en hoe je wilt gaan wonen, breng je kosten in beeld die te maken hebben met de inrichting van de woning.

Denk aan de inrichting van de algemene ruimten, zoals kosten voor de keuken, meubels, vloeren, raambekleding en de inrichting van de tuin. Mogelijk wil HandicapNL een bijdrage leveren voor de inrichtingskosten. Via sponsoracties of lokale subsidies kan je ook een deel van deze kosten dekken.

Daarnaast hebben veel initiatieven te maken met kosten voor veiligheidsvoorzieningen en domotica, zoals alarmsysteem, brandmeldinstallatie, uitluisterapparatuur en het onderhoud daarvan.

Ook deze kosten kun je onder de investeringsbegroting laten vallen. Een andere mogelijkheid om die kosten te dekken, is via de wooninitiatieven toeslag.

  • Hebben de bewoners een indicatie via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunnen ze die kosten vergoed krijgen via de wooninitiatieven toeslag.
  • Hebben bewoners een indicatie via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan is het afhankelijk van de gemeente of ze een gehele of gedeeltelijke wooninitiatieven toeslag ontvangen.

Zet in de investeringsbegroting ook de kosten voor woningaanpassingen. Die kosten mag je niet via de huur verrekenen, maar vaak kun je de kosten vergoed krijgen via de gemeente (Wmo). Investeringen die te maken hebben met duurzaamheid en het isoleren van de woning neem je ook op in de investeringsbegroting.

Onderdelen investeringsbegroting

  • Inrichtingskosten: gemeenschappelijke ruimten (keukeninrichting, meubels, vloeren, raambekleding), tuin, inrichting buitenruimte.
  • Veiligheid en domotica: alarmsysteem, brandmeldinstallatie, uitluisterapparatuur.
  • Aanpassingen van de woning: toegankelijkheid van de woning, plafondlift, traplift, verhoogd toilet.
  • Isolatie en duurzaamheid: isolatie van dak, gevel en vloer, glasisolatie, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen.