Stel een haalbaarheidsbegroting op en onderzoek de financiële haalbaarheid

Hebben jullie meer duidelijkheid over de woning en de zorg? Dan kun je aan het eind van de Opstartfase een 1e haalbaarheidsbegroting opstellen.

In de haalbaarheidsbegroting zet je de kosten voor het zorgpersoneel en de woning, maar ook de servicekosten en kosten voor levensonderhoud zoals voeding.

Ook maak je samen met je kind een huishoudboekje met de kosten en inkomsten op een rij. Want heeft je kind voldoende inkomsten om in het initiatief te gaan wonen?

Zie ook:

Een haalbaarheidsbegroting is iets anders dan de exploitatiebegroting. In de exploitatiebegroting staan de jaarlijkse kosten en inkomsten van het wooninitiatief als dat eenmaal draait. Zie hiervoor de Realisatiefase.

Per Saldo heeft het ‘Haalbaarheidsmodel Wonen’ ontwikkeld. Met dit model als checklist kun je nagaan of je alle financiële posten in beeld hebt. Daarnaast heeft het een functie waarmee zorgmedewerkers kunnen worden ingeroosterd.

Het model is geschikt voor alle organisatiemodellen van de zorg en het wonen, dus ook voor initiatieven met zelfwerkgeverschap.

Je kunt onze workshop ‘Inzicht in financiële haalbaarheid van mijn ouderinitiatief’ volgen. In die workshop krijg je uitleg bij het model, en leer je hoe je voor jullie initiatief het model kunt invullen. Na afloop ontvang je een digitaal exemplaar van het haalbaarheidsmodel.

Huishoudboekje voor bewoners

Het is ook nuttig dat je kind zelf een huishoudboekje bijhoudt. Je rekent samen uit wat het wonen in het initiatief gaat kosten en of er voldoende inkomsten zijn.

Ook voor het initiatief is het belangrijk om te weten of bewoners voldoende inkomsten hebben om bijvoorbeeld de huur en andere kosten te betalen.

Het Financiële Haalbaarheidsmodel bevat een rekenmodel voor het huishoudboekje.

Een aantal kostenposten waar je rekening mee moet houden:

 • Huur
 • Servicekosten
 • Zorg inkopen (pgb)
 • Eigen bijdragen zorg
 • Zorgverzekering
 • Kosten levensonderhoud, zoals eten en drinken
 • Persoonlijke uitgaven: denk aan kleding en toiletartikelen
 • Kosten voor zaken als hobby’s en uitgaan

Per post kijk je hoe je kind die kosten kan betalen, bijvoorbeeld vanuit:

 • Uitkering
 • Inkomen
 • Huurtoeslag
 • Pgb
 • Zorgtoeslag

Onderzoek de Financiële Haalbaarheid

Je hebt een haalbaarheidsbegroting gemaakt, en misschien ook het Financieel Haalbaarheidsmodel van Per Saldo ingevuld.

Om het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van jullie initiatief af te sluiten, is het goed jezelf nog de volgende vragen te stellen:

 • Zijn de initiatiefnemers voldoende deskundig als het gaat om financiële, fiscale en administratieve onderwerpen? Zo niet, willen jullie externe deskundigheid inhuren en past dat binnen de projectbegroting?
 • Zijn er voldoende middelen via fondsen, subsidies en eigen bijdragen om de projectbegroting te dekken?
 • Zijn er voldoende middelen voor de noodzakelijke investeringen? Moeten de initiatiefnemers daar zelf middelen voor vinden? Is er extra financiering nodig, zoals een lening, en kunnen zij die krijgen?
 • Is het zeker dat de bewoners een pgb krijgen, en is dat pgb hoog genoeg om de kosten voor de zorg te dekken? Welke risico’s zijn er en hoe willen jullie die oplossen?
 • Hebben jullie nagedacht welke onverwachte of extra kosten voor zorg nodig kunnen zijn? Welke risico’s zijn er, en hoe willen jullie die oplossen?
 • Is de haalbaarheidsbegroting dekkend, zijn de verwachte inkomsten voldoende voor de noodzakelijke uitgaven?
 • Is het persoonlijke huishoudboekje van de bewoners realistisch? Kunnen de bewoners de noodzakelijke kosten betalen?
 • Zijn de risico’s van leegstand bekend? Is duidelijk wat de kosten daarvan zijn, zoals minder inkomsten uit huur en minder pgb-inkomsten? Hebben jullie daar een oplossing voor gevonden?