Regel fondsen en subsidies

Voor kosten die je maakt voor je initiatief in de Opstartfase en de Realisatiefase kun je fondsen aanschrijven en een subsidie aanvragen. Er zijn veel verschillende mogelijkheden.

Waar kunnen fondsen subsidie voor geven?

 • Kosten die te maken hebben met de oprichting van het initiatief, zoals statuten opstellen en een eenvoudige website maken;
 • Kosten voor advies en ondersteuning;
 • Kosten voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte;
 • Kosten voor isolatie van de woning en duurzame energie.

En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. De mogelijkheden verschillen per fonds, en vaak hebben fondsen een eigen doelgroep.

Tips voor het aanvragen van subsidie

 • Zorg dat je zoveel mogelijk de volgende documenten en teksten af hebt voordat je subsidies aanvraagt. Wat wel en niet af is, heeft ook te maken met de fase waarin jullie initiatief zich bevindt:
  • Statuten;
  • een recent afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • rekeningafschrift;
  • projectplan;
  • begroting en dekkingsplan van het initiatief;
  • begroting en dekkingsplan van het onderwerp waarvoor je subsidie aanvraagt;
  • jaarrekening en jaarverslag.
 • Een fonds zal je veel vragen stellen, meestal via een formulier. Als je het slim aanpakt, staan de antwoorden op al deze vragen in je projectplan.
 • Vraag je bij meerdere fondsen subsidie aan? Wees dan transparant over welke fondsen je benadert voor welke vragen en welke bedragen. Werk met 1 begroting en 1 projectplan. Dus niet met verschillende begrotingen voor verschillende fondsen.
 • Houd per fonds alle informatie bij elkaar in een aparte map, met alle bijlagen en gegevens die je hebt verstuurd. Doe daar ook de brieven en mails bij die je van het fonds hebt ontvangen, plus verslagen van eventuele gesprekken en telefoontjes. Zo weet je ook over een jaar nog precies wat je gedaan hebt.
 • Een fonds heeft gemiddeld 4 maanden nodig om een beslissing te nemen. Pas als er een positieve beslissing ligt, kun je beginnen. Dat geldt zowel voor activiteiten als voor investeringen waarvoor je een subsidie of een bijdrage in de kosten hebt aangevraagd.

NSGK Collecteregeling en Plusregeling

Het fonds NSGK, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, heeft een collecteregeling. Die regeling is voor initiatieven die al een aanvraag voor een bijdrage hebben ingediend. Collecteert jullie ouderinitiatief voor dit fonds? Dan is de helft van de opbrengst voor jullie initiatief.

Verder kan het fonds de opbrengst van een project van een serviceclub verhogen. Dat is de Plusregeling. Die regeling kan interessant zijn voor jullie initiatief.

Contact: gehandicaptekind.nl

Serviceclubs (sponsoring uit de buurt)

Lokale serviceclubs sponsoren veel goede doelen. Serviceclubs zijn bijvoorbeeld Rotary, Young Rotarians, LionsSoroptimisten en Kiwanis.

 • Doelgroep: lokaal, kwetsbaren in de samenleving.
 • Doel: serviceclubs verlenen ondersteuning en middelen aan maatschappelijke organisaties in hun stad. Ze werven fondsen en stellen expertise beschikbaar.
 • Termijn aanvraag: variabel.
 • Bedrag: variabel, afhankelijk van wat nodig is.
 • Bijzonderheden: grote fondsen, zoals Oranjefonds en NSGK, werken samen met serviceclubs als ‘fondsversneller’. De fondsen leggen dan geld bij.

Kansfonds

 • Doelgroep: kwetsbare mensen van alle leeftijden.
 • Doel: veelbelovende sociale initiatieven opsporen die de positie van kwetsbare mensen verbeteren en deze ondersteunen.
 • Termijn aanvraag: 3 maanden.
 • Bedrag: tussen € 1.000 en € 250.000.
 • Bijzonderheden: Kansfonds is het voormalige Skanfonds.

HandicapNL

HandicapNL ondersteunt ouderinitiatieven en wooninitiatieven opgezet door ondernemers.

 • Doelgroep: mensen (jongeren) met een (meervoudige) beperking.
 • Doel: bijdrage aan de inrichtingskosten van de gemeenschappelijke ruimte. Dit zijn eenmalige kosten, die niet op een andere manier kunnen worden betaald.
 • Voorwaarden voor een aanvraag:
  • kleinschaligheid;
  • ouderparticipatie en eigen regie;
  • ontwikkeling van deelnemers en inclusie, zoals bijvoorbeeld contact met de buurt;
  • ‘good governance’;
  • een duurzame exploitatiebegroting.

Wil je meer weten? Of wil je een aanvraag indienen? Kijk dan op de website van HandicapNL.

Stimuleringsregeling Wonen en zorg

 • Doelgroep: mensen van 55 jaar en ouder.
 • Doel: bouw of verbouw van een wooninitiatief.
 • Bijzonderheden: het gaat om geld voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, de planontwikkeling, de bouwfinanciering en nafinanciering.

Meer weten? Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW) (rvo.nl)

Subsidie gemeente

Sommige gemeenten geven subsidies aan startende initiatieven, bijvoorbeeld in het kader van vernieuwingsprogramma’s op het gebied van wonen. Informeer bij de gemeente of eventueel samenwerkingsverbanden van gemeenten.

Soms helpt de gemeente ook door expertise beschikbaar te stellen. De gemeente levert dan bijvoorbeeld een projectleider en betaalt die ook.

Aanpassingen aan de woning (Wmo)

Aanpassingen aan de woning vraag je aan bij de gemeente (Wmo). Je kunt een éénmalige voorziening aanvragen, zoals een traplift, plafondlift of verhoogd toilet. Ook kun je een bijdrage in de kosten vragen voor het toegankelijk maken van de woning. Meer informatie is te vinden op: Kan ik een vergoeding krijgen als ik een woningaanpassing nodig heb? (Rijksoverheid.nl) en Hulpmiddelen bij Wlz-zorg (Wlz Regelhulp – Ministerie van VWS)

Meer informatie

Dit overzicht is niet compleet. Wees ook creatief en durf te vragen. Misschien wil de notaris gratis jullie statuten opstellen in ruil voor naamsvermelding op de website. En vraag of een plaatselijke meubelzaak meubels wil leveren voor de gemeenschappelijke ruimte, en of het tuincentrum wil helpen bij de tuinaanleg.

Verder kun je kijken bij: