Opstartfase

Je wilt samen met anderen een ouderinitiatief oprichten. Wat moet je daar allemaal voor doen en hoe gaat dat in zijn werk? Je kunt de plannen alleen uitvoeren als er voldoende budget is. In deze fase beslis je ook of het initiatief haalbaar is.

Op de volgende pagina’s vind je alle informatie die je nodig hebt om de haalbaarheid te toetsen. Ook vind je antwoord op vragen als: Hoe word je een organisatie en wat is je visie? Hoe vind je een geschikte woning? En op welke manier ga je de zorg inrichten?

Een lijst van pagina's

  • Samen met een aantal andere ouders ga je een ouderinitiatief opzetten. Het is belangrijk dat je samen een visie ontwikkelt en een formele organisatie opricht, zoals een stichting. Hoe doe je dat?

  • Wat komt er allemaal kijken bij het vinden van een woning voor jullie ouder- of wooninitiatief?

  • In deze fase ga je onderzoeken op welke manier je de zorg in je initiatief wilt regelen. Er zijn verschillende modellen waarop je de zorg kunt organiseren.

  • Je weet nu hoe je de organisatie en de zorg wilt inrichten. Ook heb je een keuze gemaakt voor de woning voor jullie toekomstige bewoners. Het is tijd om te kijken wat de kosten van zorg, wonen en organisatie zijn, en welke inkomsten daar tegenover staan.