In stand houden ouderinitiatief

Het ouder- of wooninitiatief is klaar. De bewoners zijn verhuisd, het zorgteam is begonnen. Er breekt een nieuwe fase aan. Een fase die draait om stabiliteit en continuïteit zodat het initiatief nu én in de toekomt de bewoners kwaliteit van leven, zorg en wonen kan bieden.

Een lijst van pagina's

  • Het ouder- of wooninitiatief is klaar. De bewoners zijn verhuisd, het zorgteam is begonnen. Er breekt een nieuwe fase aan. Een fase die draait om stabiliteit en continuïteit zodat het initiatief nu én in de toekomt de bewoners kwaliteit van leven, zorg en wonen kan bieden. Het bestuur van het initiatief speelt een belangrijke rol […]

  • De eerste ouderinitiatieven bestaan 25 jaar. De initiatiefnemers van toen worden ouder en vragen zich af: hoe gaan we de zorg voor ons kind regelen als wij dat niet meer kunnen? En: hoe zorgen we ervoor dat het ouderinitiatief goed blijft functioneren? Dat zijn 2 belangrijke vraagstukken die veel ouders bezighouden. Zeker als ze op […]