Toolkit Wonen

In de Toolkit Wonen vind je alle informatie over een pgb-wooninitiatief: van idee tot realisatie en beheer. De Toolkit Wonen hebben we gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Doel en doelgroep Toolkit

De Toolkit Wonen is bedoeld voor ouders of vertegenwoordigers die zich oriënteren op een woonvorm voor hun kind en zelf een ouderinitiatief willen opstarten.
Daarnaast is de Toolkit ook handig voor:

  • bewoners met een beperking die zélf een kleinschalig pgb-initiatief willen opzetten (bewonersinitiatief);
  • familie van mensen met dementie die een pgb-initiatief willen opzetten (familie-initiatief).
  • ouders of vertegenwoordigers die zich oriënteren op een pgb-initiatief van een zorgondernemer (ondernemersinitiatief).
  • Ook zorgondernemers die zelf een pgb-wooninitiatief willen opzetten kunnen hun voordeel doen met de informatie in de Toolkit Wonen.

De Toolkit bestaat uit 4 procesfasen

  • Oriëntatiefase: waar gaat mijn kind wonen?
  • Opstartfase: wat is nodig om een initiatief op te starten en hoe doe ik dat?
  • Realisatiefase: wat komt er allemaal bij kijken als je de gemaakte plannen daadwerkelijk gaat uitvoeren?
  • Instandhoudingsfase: wat kun je doen om het initiatief gezond te houden en het voortbestaan van het initiatief te garanderen?

Verder vind je onder wet- en regelgeving informatie over allerlei wetten waarmee je te maken krijgt als ouder- of wooninitiatief

Zoek of vermeld ouder-/wooninitiatief

Ben je op zoek naar een plek in een bestaand initiatief of wil je jouw initiatief zichtbaar maken voor geïnteresseerden? Voor abonnees Wonen en leden hebben we een eigen zoekprogramma Vind een ouder-/wooninitiatief.