Wat is een zorgprofiel?

Het zorgprofiel hoort bij je indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). In een zorgprofiel staat welke zorg je nodig hebt.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) besluit welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Je zorgprofiel staat in het indicatiebesluit van het CIZ onder het kopje ‘soort zorg’.

Welke zorgprofielen zijn er?

Meer weten?

Uitgebreide informatie per zorgprofiel staat in de Regeling langdurige zorg

Heb je meerdere ziekten of beperkingen?

Het CIZ onderzoekt voor welke aandoening of beperking je de meeste zorg nodig hebt. Bijvoorbeeld: ben je meervoudig gehandicapt en heb je vooral lichamelijke verzorging nodig? Dan krijg je een LG-zorgprofiel.

Hoe hoog is het pgb?

Bij elk zorgprofiel hoort een vast bedrag. Die bedragen zijn voor iedereen hetzelfde. Je vindt ze in de Slimme Lijst Alle bedragen bij de hand 2023.

Kun je met je pgb niet alle zorg betalen? Dan kun je soms extra geld voor extra zorg krijgen.

Bewoners van wooninitiatieven krijgen een extra toeslag per jaar. Dit bedrag staat ook in deze Slimme Lijst.