Pgb vergoedingenlijst

In deze lijst vind je een overzicht met onderwerpen waar bij staat aangegeven of ze vanuit het Wlz-pgb vergoed kunnen worden, en zo ja onder welke voorwaarden.

Deze lijst is geen uitputtende opsomming. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen zorg is die uit het Wlz-pgb betaald mag worden. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan of er worden zelden vragen over gesteld. Staat een onderwerp niet op de lijst en wil je deze hulp wel inkopen met je Wlz-pgb, neem dan vooraf contact op met je zorgkantoor. De verantwoordelijkheid voor het goed- of afkeuren van zorg ligt volledig bij je zorgkantoor.

Achtergrondinformatie

De zorgkantoren hebben gezamenlijk afgesproken wat ze wel en wat ze niet vergoeden vanuit het pgb. Dit leggen ze jaarlijks vast in de vergoedingenlijst. Voor de Wmo, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet bestaat geen landelijke vergoedingenlijst. Hier is sprake van beleidsvrijheid. Meestal volgen gemeenten en zorgverzekeraars de vergoedingenlijst Wlz-pgb.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.