Eigen bijdrage en tarieven bij een pgb van het zorgkantoor

Veel vragen bij de advieslijn van Per Saldo gaan over geldzaken. Zoals over de eigen bijdrage en wat je je zorgverleners mag betalen als je een persoonsgebonden budget (pgb) van het zorgkantoor hebt.

Bij het zorgkantoor kun je terecht voor een pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz). Je betaalt voor die zorg altijd een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage mag je niet met je pgb betalen.

Wat betaal je voor zorg via de Wlz?

Je betaalt elke maand een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • je inkomen
  • je vermogen (spaargeld)
  • je leeftijd
  • je woonsituatie, bijvoorbeeld of je alleen woont of met een partner
  • het soort zorg dat je ontvangt (het aantal uur zorg maakt niet uit)

Bereken je eigen bijdrage voor zorg via de Wlz met de rekenhulp van het CAK.
Zie ook de Slimme lijst Alle bedragen bij de hand 2024

Je betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Het zorgkantoor geeft je gegevens door. Het CAK vraagt aan de Belastingdienst of het UWV gegevens over je inkomen en vermogen (spaargeld). Met die gegevens berekent het CAK je eigen bijdrage. Je ontvangt elke maand een factuur.

Veelgestelde vragen

Wat mag je zorgverleners betalen bij een pgb via de Wlz?

In de Wlz gelden verschillende uurtarieven voor formele zorgverleners en informele zorgverleners. Lees meer over het verschil tussen formele en informele zorgverleners.

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Formele zorgverleners mag je maximaal € 68,30 per uur of € 62,88 per dagdeel betalen. Informele zorgverleners mag je maximaal € 21,68 per uur betalen.

Vanaf 1 januari 2023 mag je formele zorgverleners maximaal € 72,39 per uur of 66,65 per dagdeel betalen. Informele zorgverleners mag je maximaal € 22,98 per uur betalen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen uit. Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum uurtarief dat de gemeente heeft vastgesteld? Dan moet je dat zelf betalen. Je maakt daarvoor een extra bedrag over naar de SVB.

Lees verder in de Slimme Lijst Alle bedragen bij de hand 2024

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.