Besluit en bezwaar

Heb je bij het zorgkantoor een aanvraag ingediend voor een persoonsgebonden budget (pgb) via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan onderzoekt het zorgkantoor je aanvraag en neemt er een besluit over. De brief met het besluit heet de toekenningsbeschikking.

Wat staat er in de toekenningsbeschikking?

  • of je een pgb krijgt en over welke periode;
  • hoe hoog je budget is;
  • informatie over je eigen bijdrage, het en je .

Heeft het zorgkantoor je een pgb toegekend? Dan krijg je meestal aan het einde van het kalenderjaar een nieuwe toekenningsbeschikking voor het volgende jaar. Daar hoef je zelf niets voor te doen.

Wat doe je als je het niet eens bent met het besluit?

Ben je het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Vind je bijvoorbeeld dat je budget te laag is? Of krijg je alleen zorg in natura terwijl je een pgb hebt aangevraagd? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

In je bezwaarschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit. Vertel ook wat de gevolgen zijn van het besluit. Het zorgkantoor onderzoekt je bezwaar: het besluit daarover heet de ‘beslissing op bezwaar’. Je hebt 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Het zorgkantoor heeft 6 weken de tijd voor de beslissing op het bezwaar.

Ben je het niet eens met de beslissing op bezwaar?

Houdt het zorgkantoor vast aan het 1e besluit? Dan kun je bij de rechtbank in beroep gaan. Doe dat binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar. In het besluit van het zorgkantoor staat hoe je dat kunt doen en bij welke rechtbank.

In de Slimme Lijst Bezwaar en beroep bij het zorgkantoor vind je meer informatie en tips over bezwaar maken en in beroep gaan.

Hulp nodig?

Ben je professional en wil je weten wat cliënten kunnen doen als ze het niet eens zijn met een besluit van het zorgkantoor? Volg dan de cursus Klacht, bezwaar en beroep.

Ben je Pluslid? Dan kunnen we je juridisch ondersteunen als je bezwaar wilt maken.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.