Een pgb aanvragen bij het zorgkantoor

Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet je een aanvraag indienen bij het zorgkantoor.

De Wlz is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben.

Kun je geen krijgen voor de Wlz? Dan kun je zorg aanvragen bij je zorgverzekeraar of de gemeente.

Voor welke zorg vraag je een pgb via de Wlz aan?

Via de Wlz kun je een pgb aanvragen voor:

  • persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen, aankleden en naar de wc gaan
  • verpleegkundige zorg, zoals wondzorg of injecties
  • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
  • groepsbegeleiding, zoals dagbesteding
  • logeeropvang
  • huishoudelijke hulp

Lees wat de verschillende soorten zorg precies inhouden.

De zorgkantoren maken elk jaar de Pgb Vergoedingenlijst. Dat is een overzicht met welke zorg je vanuit je pgb via de Wlz mag inkopen. Staat zorg die je wilt inkopen niet op de lijst, neem dan contact op met het zorgkantoor. Het zorgkantoor kan je vertellen of je die zorg wel of niet vanuit je pgb mag betalen.

Kun je zorg aanvragen voor iemand anders?

Als vertegenwoordiger kun je zorg aanvragen voor iemand anders. Ouders zijn de wettelijk vertegenwoordiger van kinderen onder de 18 jaar. Maar je kunt ook vertegenwoordiger zijn van je ouders of van een cliënt. Ben je geen vertegenwoordiger? Dan kun je alleen iemand helpen bij zijn aanvraag.

Testimonial

‘Onze zoon André (41) heeft een ernstige vorm van neurofibromatose, een verstandelijke beperkíng en aanverwant autisme. Mijn vrouw (62) heeft een secundair progressieve ms, astma, epilepsie en nog andere beperkingen. Het pgb maakt het voor ons mogelijk om als gezin bij elkaar te blijven’.

Een gewaarborgde hulp

Bij een aantal zorgprofielen was tot 2024 een gewaarborgde hulp verplicht. Die persoon regelt het pgb voor je en is verantwoordelijk voor alle verplichtingen.

Sinds 22 mei 2024 is het voor toekomstige budgethouders nu niet meer mogelijk is om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. Een toekomstige budgethouder die niet zijn eigen budget kan of wil beheren, kan een ‘pgb-beheerder’ aanstellen. De pgb-beheerder kan een wettelijk vertegenwoordiger of een gevolmachtigde zijn.

Voor meer informatie kun je terecht bij jouw zorgkantoor. Lees ook ons laatste nieuwsbericht hierover: Beheer pgb gewijzigd voor toekomstige budgethouders Wlz – Per Saldo

Hoe vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor?

De 4 stappen:

1. Je dient een aanvraag in bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het is slim om een persoonlijk plan te schrijven, waarin staat wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt. Een persoonlijk plan is niet verplicht. Verder is een zorgmomentenoverzicht handig: daarin staat op welke momenten van de dag je zorg nodig hebt en hoeveel tijd die zorg kost.

Het persoonlijk plan en het zorgmomentenoverzicht helpen je als er iemand van het CIZ bij jou thuis langs komt om te kijken welke zorg en hoeveel zorg je nodig hebt. Binnen 6 weken na je aanvraag krijg je een ‘indicatiebesluit’. In dat besluit staat ook in welk zorgprofiel je valt.

Wil je zelf je zorg inkopen met een pgb? Dan stuurt het CIZ het indicatiebesluit niet alleen naar jou maar ook naar het zorgkantoor. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland kun je zien wat het zorgkantoor van jouw regio is.

Ben je het niet eens met het indicatiebesluit? Dan kun je bezwaar maken bij het CIZ.

2. Je maakt een budgetplan

Daarin beschrijf je zo precies mogelijk welke zorg je wilt inkopen en hoeveel die zorg kost.

Het is ook slim om een persoonlijk plan te schrijven, waarin staat wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt. Een persoonlijk plan is niet verplicht. Verder is een zorgmomentenoverzicht handig: daarin staat op welke momenten van de dag je zorg nodig hebt en hoeveel tijd die zorg kost.

3. Als het zorgkantoor je aanvraag heeft bekeken, krijg je een gesprek met een medewerker van het zorgkantoor.

Dat gesprek heet het bewustekeuze-gesprek. In dat gesprek kijken jullie waarom je voor het pgb kiest en of je een pgb kunt beheren.

4. Het zorgkantoor neemt een besluit over je aanvraag.

Dit besluit en bijvoorbeeld ook de hoogte van het budget staan in de toekenningsbeschikking. Ben je het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Dan kun je bezwaar maken.

Hoe betaalt het zorgkantoor je pgb uit?

Je pgb komt niet op je eigen bankrekening te staan, maar op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt daarmee je zorgverleners uit. Dat heet trekkingsrecht.

Is er een eigen bijdrage?

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan betaal je voor de zorg via het zorgkantoor een eigen bijdrage aan het CAK. Deze hangt onder andere van je inkomen af. Bereken met je eigen bijdrage met de rekenhulp van het CAK.

Wat mag je je zorgverleners betalen?

In de wet staat hoeveel je een zorgverlener maximaal mag betalen. Daarbij is er verschil tussen formele en informele  zorgverleners.

Hulp nodig?

Kom je er niet uit? Dan heb je recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die kan je helpen bij je aanvraag en persoonlijk plan.

Meer weten? Volg een cursus!

Voor professionals zijn er aparte cursussen: een ‘Verdieping in de Wlz’ en een online cursus ‘Pgb-Wlz en jouw rol als professional’.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.