Besluit en klacht

Heb je bij je zorgverzekeraar een persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd? Dan onderzoekt de zorgverzekeraar jouw aanvraag. Daarna besluit hij of je de gevraagde zorg krijgt, en of dat via een pgb kan.

De brief met het besluit heet een toekenningsverklaring.

Wat staat er in de toekenningsverklaring?

  • Of de zorgverzekeraar je aanvraag goedkeurt of afwijst;
  • Welke zorg je precies krijgt, en of je daar een pgb voor krijgt;
  • Als je een pgb krijgt, hoe hoog het budget is;
  • De begindatum: vanaf wanneer je zorg krijgt of mag inkopen;
  • De einddatum: tot wanneer de verklaring geldig is.

Ben je het niet eens met het besluit?

Ben je het niet eens met het besluit van de zorgverzekeraar? Dan kun je een verzoek indienen en je zorgverzekeraar vragen om nog een keer naar het besluit te kijken. Dat heet een ‘verzoek tot heroverweging’.

Onderaan de toekenningsverklaring staat hoe je zo’n verzoek kunt doen. Je kunt zo’n verzoek tot 1 jaar na het besluit aanvragen. Het is belangrijk dat je goed uitlegt waarom je het niet eens bent met het besluit.

De zorgverzekeraar onderzoekt je verzoek en stuurt je binnen 4 weken een nieuw besluit.

Ben je het niet eens met het nieuwe besluit?

Vind je dat het besluit niet klopt of reageert de zorgverzekeraar niet op je verzoek? Dan kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

De SKGZ schakelt meestal de in om te bemiddelen. Die zal proberen een oplossing te vinden. Lukt dat niet en verandert de zorgverzekeraar niet van mening? Dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie van de SKGZ.

In de Slimme Lijst: Verzoek tot heroverweging en klacht bij de zorgverzekeraar vind je meer informatie en tips over heroverweging en klacht.

Hulp nodig?

Ben je professional en wil je weten wat cliënten kunnen doen als ze het niet eens zijn met een besluit van de zorgverzekeraar? Volg dan de cursus ‘Klacht, bezwaar en beroep

Ben je Pluslid? Dan kunnen we je juridische hulp geven als je een klacht wilt indienen.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.