Besluit en bezwaar

Heb je bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor jou of je kind? Dan onderzoekt de gemeente je aanvraag voordat ze er een besluit over neemt.

De brief met het besluit heet de toekenningsbeschikking.

Wat staat er in de toekenningsbeschikking?

  • of de gemeente je aanvraag goedkeurt of afwijst;
  • welke hulp of voorziening je precies krijgt, en voor hoeveel uur: sommige gemeenten werken met een soort pakketten, zoals een pgb licht, pgb middel en pgb zwaar (bij elk pakket hoort dan een vast bedrag);
  • wanneer de zorg ingaat en tot wanneer de beschikking geldig is.

Heeft de gemeente een pgb toegekend? Dan staat in de toekenningsbeschikking ook:

  • hoe hoog het budget is of welk pakket je krijgt;
  • wat je zorgverleners per uur maximaal mag betalen.

Wat doe je als je het niet eens bent met het besluit?

Ben je het niet eens met het besluit van de gemeente? Vind je bijvoorbeeld dat je te weinig uren zorg krijgt? Of krijg je zorg in natura terwijl je een pgb hebt aangevraagd? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

In je bezwaarschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met de beschikking. De gemeente onderzoekt je bezwaar en neemt een besluit: dit heet de ‘beslissing op bezwaar’. Soms vraagt de gemeente of je je bezwaarschrift in een gesprek wilt uitleggen.

Ben je het niet eens met de beslissing op bezwaar?

Houdt de gemeente vast aan haar 1e besluit? Dan kun je bij de rechtbank in beroep gaan. In het besluit van de gemeente staat hoe je dat kunt doen en binnen hoeveel weken.

In de Slimme Lijst Bezwaar en beroep bij de gemeente vind je meer informatie en tips over bezwaar maken en in beroep gaan.

Hulp nodig?

Ben je professional en wil je weten wat cliënten kunnen doen als ze het niet eens zijn met een besluit van de gemeente? Volg dan de cursus Klacht, bezwaar en beroep.

Ben je Pluslid? Dan kunnen we je juridisch ondersteunen bij bezwaarprocedures.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.