Een pgb aanvragen bij de gemeente

Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Dan moet je een aanvraag indienen bij de gemeente.

Voor welke zorg vraag je een pgb via de Wmo aan?

Via de Wmo kun je een pgb aanvragen voor:

 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • begeleiding bij persoonlijke verzorging (dit valt onder persoonlijke verzorging)
 • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
 • logeeropvang en vakantieopvang (gemeenten noemen dit )
 • beschermd wonen
 • woningaanpassing
 • hulpmiddelen voor vervoer, zoals een rolstoel of scootmobiel

Lees wat de verschillende soorten hulp precies inhouden.

Kun je zorg aanvragen voor iemand anders?

Ja, dat kan als je wettelijk vertegenwoordiger bent. Bij kinderen onder de 18 jaar zijn de ouders normaal gesproken de wettelijk vertegenwoordigers. Volwassenen hebben soms een bewindvoerder of curator als ze zelf niet meer zo goed beslissingen kunnen nemen.

Ben je geen wettelijk vertegenwoordiger, dan kun je alleen iemand helpen bij zijn aanvraag.

Lees meer over Vertegenwoordiging en pgb.

Voor welke zorg vraag je een pgb via de Jeugdwet aan?

Heb je een kind onder de 18 jaar met een beperking? Dan kun je een pgb aanvragen via de Jeugdwet. Dat kan voor de volgende hulpvragen:

 • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
 • logeeropvang (gemeenten noemen dit )
 • persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
 • ondersteuning bij de opvoeding

Hoe vraag je een pgb aan bij de gemeente?

Een pgb aanvragen bij de gemeente bestaat uit 5 stappen.

 1. Een melding doen (Wmo) of een aanvraag indienen (Jeugdwet). Tip: als je dit schriftelijk doet, kun je altijd zien wanneer je contact hebt opgenomen met de gemeente.
 2. Een persoonlijk plan (Wmo) of familiegroepsplan (Jeugdwet) schrijven. In dit plan beschrijf je wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt. Of waar je kind hulp bij nodig heeft. Het is niet verplicht om een plan te maken.
 3. De gemeente onderzoekt je aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken duren. Meestal vindt er een persoonlijk gesprek plaats. Veel gemeenten noemen dit gesprek het ‘keukentafelgesprek’.
 4. Je krijgt een verslag van het onderzoek. Als je het eens bent met wat hierin staat, onderteken je het verslag. Als je het niet eens bent met het verslag, onderteken je het verslag niet. Je schrijft er wel bij waarom je het er niet mee eens bent.
 5. Nadat je het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2 weken of je de gevraagde hulp krijgt. Ook hoor je dan of je voor die hulp een pgb krijgt. Als je het niet eens bent met het besluit, kun je bezwaar maken.

Tip: Het komt voor dat gemeenten al snel aangeven dat ze twijfelen of je aanvraag in behandeling zal worden genomen. We raden je aan dan toch de volledige aanvraag met alle stappen af te maken. Als de gemeente je aanvraag uiteindelijk afwijst, is de reden daarvoor vastgelegd in een verslag. Daar kun je dan officieel bezwaar tegen maken.

Hoe betaalt de gemeente het pgb uit?

Je krijgt het pgb van de gemeente niet op je eigen bankrekening gestort. Je betaalt je zorgverleners via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heet trekkingsrecht.

Is er een eigen bijdrage?

Ben je ouder dan 18 jaar, dan betaal je voor de hulp van de gemeente een eigen bijdrage. Het CAK incasseert die eigen bijdrage.

Wat mag je je zorgverleners betalen?

Dit verschilt per gemeente. Ook maakt het uit of je bijvoorbeeld je zoon of dochter als zorgverlener vraagt, of dat je hulp inkoopt via een zorginstelling.

Lees alles over de eigen bijdrage en tarieven bij een pgb van de gemeente.

Meer weten? Volg de cursus!

We bieden regelmatig de cursus ‘Hoe regel ik een pgb via mijn gemeente’ aan. Er is een aparte cursus voor professionals.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.