Welke verplichtingen heb je als budgethouder?

Heb je een persoonsgebonden budget (pgb) of ga je een pgb aanvragen? Dan is het goed om te weten aan welke regels je je moet houden.

Het ministerie van VWS heeft uitgezocht wat je moet kunnen en weten om met een pgb te werken. Die vaardigheden heeft VWS in 10 punten samengevat.

Wil je kijken of je al voldoende weet over het pgb? Doe dan de pgb-test

Weten en kunnen is belangrijk. Maar zeker zo belangrijk zijn de regels waar je je aan moet houden.

Op deze pagina vind je wat je moet doen als je met een pgb gaat werken.

Wat moet je doen als je met een pgb werkt?

Veelgestelde vragen

Ben je werkgever?

Heb je met een zorgverlener een arbeidsovereenkomst? Dan is deze zorgverlener bij jou in dienst en ben jij werkgever. Je hebt dan een aantal extra verplichtingen.

Lees meer over de rechten en plichten die je als werkgever hebt.

Wat moet je doen als er iets verandert?

Je moet veranderingen zo snel mogelijk doorgeven. Denk aan een adreswijziging of een verandering van het uurtarief of het aantal uren dat iemand voor je werkt. Als je meer of minder zorg of hulp nodig hebt, kan je pgb hoger of lager worden. Daarom moet je zulke veranderingen ook zo snel mogelijk doorgeven.

Lees hier aan wie je de wijzigingen moet doorgeven.

Wat gebeurt er als je fouten maakt?

Als je pgb-aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een brief waarin onder andere staat waar je je pgb voor mag gebruiken. Als je je met opzet niet aan deze regels houdt, maak je misbruik van het pgb. Dan kun je je pgb kwijtraken.

Maar als budgethouders fouten maken, gebeurt dat meestal per ongeluk. Die kun je altijd wel oplossen. Met je zorgverlener, je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.