Wonen in een wooninitiatief

Kun je door je beperking niet zelfstandig wonen? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je je zorg in een wooninitiatief inkopen.

In een wooninitiatief:

  • huren of kopen bewoners zelf hun woonruimte van het wooninitiatief;
  • betalen ze bijvoorbeeld eten en drinken, gas, water en elektriciteit met eigen geld;
  • kopen ze hun zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb).

Kinderen onder de 18 jaar hebben nog geen inkomen en geen eigen geld. Daarom zijn de meeste bewoners van wooninitiatieven 18 jaar of ouder.

Bestaat er nog geen wooninitiatief in jouw buurt of een wooninitiatief waar jij goed in de groep past? Dan kun je samen met anderen een nieuw wooninitiatief oprichten.

Als een aantal ouders samen een wooninitiatief voor hun kinderen oprichten, is dat een ouderinitiatief. Ook kinderen met een vader of moeder met dementie starten soms een wooninitiatief. En ook steeds meer zorgorganisaties richten zulke woningen op.

Sommige wooninitiatieven bieden beschermd wonen aan.

Waar kun je een pgb voor wonen in een wooninitiatief aanvragen?

Bij het zorgkantoor

Alleen de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft een regeling voor wooninitiatieven. Heb je een Wlz-indicatie? Dan kun je een pgb aanvragen bij het zorgkantoor.

Kun je alleen in een wooninitiatief wonen als je een Wlz-indicatie hebt?

In de zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat niets over wooninitiatieven. Toch kun je ook dan in een wooninitiatief wonen, bijvoorbeeld met een pgb voor begeleiding, verzorging of verpleging.

Meer weten over wooninitiatieven? Bekijk dan onze Toolkit Wonen

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.