Logeeropvang (kortdurend verblijf)

Logeeropvang is tijdelijke opvang voor kinderen en volwassenen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld ouders, partners of kinderen. Logeeropvang geeft hen even rust.

Wat is het doel van logeeropvang?

Zorgen je ouders of je kinderen voor jou? Of zorgt je partner voor je? Als zij rust of vakantie nodig hebben, kun je logeeropvang voor jou regelen. Daardoor kunnen ze de dagelijkse zorg voor jou langer volhouden.

Soms gaan kinderen met een beperking bijvoorbeeld elke maand een weekend uit logeren. Hun ouders hebben dan even tijd voor zichzelf of voor de andere kinderen.

Testimonial

‘Wendy heeft Downsyndroom en gaat 25 jaar geleden voor het eerst een dagje kijken bij Annita en Harry en hun kinderen Marnix (3) en Jacqueline (4). Het gezin woont op een half uurtje rijden. Het bevalt goed en Wendy gaat al snel een heel weekend om de drie weken. We betalen vanuit het pgb’.

Belangrijk om te weten

 • Bij logeeropvang wordt gerekend per etmaal/24 uur (dus niet per uur of per dagdeel). Per jaar kun je maximaal 156 etmalen logeeropvang inzetten met je pgb-Wlz. Dat komt neer op 3 nachten per week.
 • Er is in de Wlz geen maximumtarief voor logeeropvang. Je kunt meerdere logeerhuizen met elkaar vergelijken om tot een passende keuze te komen. Bovendien kun je met het logeerhuis onderhandelen over de prijs die jij redelijk vindt. De vergoeding zal samenhangen met:
  • het aantal uren van de logeeropvang;
  • het aantal zorgverleners; 1 op 4 deelnemers is goedkoper dan 1 op 1 deelnemer;
  • de kosten van het verblijf;
  • de hoogte van de overige kosten, zoals die van de maaltijden.
 • Zorgverleners mogen niet 24 uur achter elkaar werken. Daarom kan logeeropvang – zowel in het formele als informele circuit –  nooit door 1 persoon worden gedaan, altijd door meerderen.
 • Het doel van logeeropvang is het ontlasten van de mantelzorgers. Hen kan je daarom voor logeeropvang niet inschakelen.
 • Bij de vergoeding voor logeeropvang is alles inbegrepen. Dus alle zorg die je nodig hebt, maar bijvoorbeeld ook huur, eten en drinken, schoonmaak. Tijdens logeeropvang kun je daarom geen andere zorgverlener inzetten voor extra zorg. Vervoer naar en van de logeeropvang is niet inbegrepen.
 • De opvang moet veilig zijn. Het zorgkantoor kan dit komen controleren.
 • Er zijn allerlei organisaties die logeeropvang aanbieden. Van grote instellingen voor gehandicaptenzorg tot kleinere pgb-logeerhuizen.
 • De meeste organisaties richten zich op een bepaalde doelgroep. Zoals kinderen met ADHD en/of autisme, kinderen met een verstandelijke beperking, of kinderen met meervoudige beperkingen. Ook voor volwassenen zijn er logeerhuizen, zoals voor mensen met dementie of psychische problemen.

Waar kun je logeeropvang aanvragen?

Bij de gemeente

Logeeropvang voor kinderen tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Logeeropvang van volwassenen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert de Jeugdwet en de Wmo uit. Daarom vraag je logeeropvang bij de gemeente aan.

Wil je zelf bepalen wie de zorg overneemt voor jou, of voor bijvoorbeeld je vader of moeder? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de gemeente.

Bij het zorgkantoor

Als je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hebt, dan kun je logeeropvang uit deze wet vergoed krijgen. Wil je zelf bepalen wie tijdelijk de zorg overneemt voor jou of voor bijvoorbeeld je vader of moeder? Dan vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor.

Tips voor het vinden van logeeropvang

 • De digitale hulpgids van Per Saldo, waarop je gratis een oproep kan plaatsen. Of de Nationale Hulpgids voor het vinden van een logeerhuis.
 • Op sociale kaart Nederland.
 • Bij de Vereniging van Zorgboeren hebben zich bedrijven aangesloten die een kwaliteitswaarborg garanderen. Meer weten, bel naar (0342) 450364.
 • Vraag na bij MEE bij jou in de buurt, of neem contact op met jouw patiënten- of oudervereniging.
 • De NBAV of bel 088-33 55 700. Met aangepaste accommodaties voor tijdelijke opvang,  met vormen van verzorging, begeleiding of activiteiten.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.