Wat voor zorg heb je nodig?

Je hebt een beperking en daarvoor heb je zorg nodig. Er zijn 10 soorten zorg. Op deze pagina een overzicht. Je kunt steeds doorklikken naar een pagina met uitgebreide informatie.

Als je zorg nodig hebt, wil je weten waar je die zorg kunt aanvragen. We geven op de pagina’s over de verschillende soorten zorg antwoord op de volgende vragen:

  • Wat houdt deze soort zorg in?
  • Waar vraag je deze zorg aan?
  • Via welke wet wordt deze zorg geregeld?

De verschillende soorten zorg op een rij

Begeleiding individueel

Je hebt bijvoorbeeld hulp nodig bij je administratie, begeleiding bij je hobby of je kan niet alleen thuis zijn. Dat kan je oplossen met individuele begeleiding.

Begeleiding groep

Je wilt dagopvang of dagbesteding regelen voor bijvoorbeeld jezelf, je kind of je vader of moeder. Dat is groepsbegeleiding.

Huishoudelijke hulp

Je hebt moeite met huishoudelijke taken of je bent niet in staat om deze uit te voeren. Zoals schoonmaken, wassen, strijken, koken of boodschappen doen. Je kunt dan huishoudelijke hulp aanvragen.

Logeeropvang (kortdurend verblijf)

Je woont thuis en krijgt daar hulp van bijvoorbeeld je ouders, kinderen of je partner. Maar zij hebben ook tijd voor zichzelf of vakantie nodig. Dat kan met logeeropvang. Je gaat dan een weekend of op doordeweekse dagen ergens logeren.

Persoonlijke verzorging

Heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld wassen, aankleden, naar het toilet gaan, steunkousen aantrekken, huidverzorging, medicijnen innemen, of eten en drinken? Dan kun je persoonlijke verzorging aanvragen.

Verpleging

Heb je zorg nodig als gevolg van een medische aandoening, dan vraag je verpleging aan. Denk aan wondzorg en injecties. Maar bijvoorbeeld ook leren om zelf insuline te spuiten, valt onder verpleging.

Wonen in een wooninitiatief

Steeds vaker beginnen (ouders van) mensen met een beperking een ouder- of wooninitiatief.  De bewoners hebben allemaal een pgb, waarmee de benodigde zorg wordt ingekocht. Lees meer over wooninitiatieven.

Beschermd wonen

Heb je psychische of psychosociale problemen waardoor je niet zelfstandig kunt wonen? Dan kun je verhuizen naar een plek voor beschermd wonen.

Hulp bij vervoer/hulpmiddelen

Om mobiel te zijn kun je een hulpmiddel aanvragen bij de gemeenten, zoals een rolstoel of scootmobiel. Of je wilt gebruikmaken van een vervoersvoorziening van de gemeente, zoals taxivervoer. Verder kun je voor hulpmiddelen die eraan bijdragen dat je zelfstandig thuis kunt blijven wonen, bij je gemeente terecht.

Woningaanpassing

Vanwege jouw beperking kan je aanpassingen nodig hebben in het toilet, de douche of de keuken. Drempels verlagen en een traplift zijn ook voorbeelden van woningaanpassingen.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.