Zorgbeschrijving maken

Krijg je een persoonsgebonden budget (pgb) van het zorgkantoor? Dan vul je voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving in.

Met elke zorgverlener sluit je een zorgovereenkomst. Daar hoort een zorgbeschrijving bij. De overeenkomst en beschrijving stuur je samen naar het zorgkantoor. Is alles in orde, dan kun je je zorgverleners laten uitbetalen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Per Saldo adviseert om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Dat gaat vaak sneller en er kan niets bij de post kwijtraken. Ook kun je in je eigen administratie bijvoorbeeld snel terugvinden wanneer je een zorgbeschrijving hebt ingestuurd.

Wat zet je in de zorgbeschrijving?

In een zorgbeschrijving zet je waarom je zorg nodig hebt, welke zorg de zorgverlener levert en wanneer.

Op de website van het zorgkantoor vind je een formulier voor de zorgbeschrijving. Als je de vragen op dat formulier beantwoordt, is je zorgbeschrijving klaar.

Elk zorgkantoor heeft een eigen formulier, maar er staan ongeveer dezelfde vragen op:

  • Hoe vaak komt de zorgverlener, en wat doet hij?
  • Wat voor soort zorg krijg je van de zorgverlener en wanneer?
  • Waarom heb je deze zorg nodig? Wat gebeurt er als je de zorg niet krijgt?
  • Wat is het doel van deze zorg?

Klopt de zorgbeschrijving met de zorgovereenkomst?

In de zorgovereenkomst staan de afspraken met een zorgverlener. Het is belangrijk dat de gegevens in de zorgbeschrijving kloppen met de afspraken in de zorgovereenkomst. Je moet bijvoorbeeld hetzelfde aantal uren invullen dat een zorgverlener je helpt.

Je zorgverlener en jij ondertekenen allebei de zorgbeschrijving. Daarna stuur je die samen met de zorgovereenkomst naar het zorgkantoor.

Het zorgkantoor beoordeelt de zorgbeschrijving. Daarbij kijkt het zorgkantoor of de zorg die je wilt inkopen op de Wlz-vergoedingenlijst staat. Het zorgkantoor laat het je weten als de zorgbeschrijving is goedgekeurd. Daarna kun je de SVB je zorgverlener laten uitbetalen.

Wat kun je doen als het zorgkantoor je zorgbeschrijving afkeurt?

Misschien heb je de zorg niet duidelijk genoeg beschreven. Als het zorgkantoor niet begrijpt wat je bedoelt, mag je soms de zorgbeschrijving aanpassen.

Als het zorgkantoor de zorgbeschrijving definitief afwijst, kun je bezwaar maken tegen dit besluit.

Meer weten?

In de Slimme lijst Zorgbeschrijving in de Wlz vind je tips en voorbeelden voor je zorgbeschrijving. En natuurlijk kun je ons altijd bellen.

Hulp nodig?

Vind je het lastig om je zorg goed en in je eigen woorden te omschrijven? Wil je daarbij hulp hebben? En je vragen stellen? Volg dan onze cursus Wat zet je in een zorgbeschrijving?

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.