Wie mag je inhuren?

Wil je met je persoonsgebonden budget (pgb) zorg inkopen? Dan is het belangrijk dat je weet wie je mag inhuren.

Budgethouders kiezen hun eigen zorgverleners. Mensen met de juiste opleiding en ervaring, maar vooral zorgverleners die bij jou passen. Dat kunnen bekenden zijn, zoals je partner familie, vrienden of mensen uit de buurt. Of mensen die hebben gereageerd op een advertentie die jij hebt geplaatst op internet of bijvoorbeeld in de plaatselijke krant.

Je mag formele en informele zorgverleners inhuren.

Wanneer is iemand een formele zorgverlener?

 • Alle zorgverleners die voor een formele organisatie werken, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie.

En verder individuele zorgverleners die

 • werken als zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) en die geen familie zijn van de budgethouder;
 • als zzp’er of ondernemer staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • een ‘AGB-code‘ hebben (dat is het nummer waarmee formele zorgverleners en zorgorganisaties staan ingeschreven in het AGB-register. Hier vraagt je zorgverlener de code aan.);
 • een hebben.

Testimonial

Let op: Ben je BIG-geregistreerd, zzp’er of ondernemer en zorg je bijvoorbeeld voor je moeder of je kind? Dan ben je familielid en word je altijd gezien als een informele zorgverlener.

Wanneer is iemand een informele zorgverlener?

 • Je zorgverlener is een partner, familielid of kennis.
 • Je zorgverlener is een zorgprofessional zonder .
 • Je zorgverlener is een freelancer of zelfstandig ondernemer, maar staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Aanvullende regels

 • Iedere gemeente stelt zelf vast aan welke voorwaarden een professionele zorgverlener moet voldoen. Je kunt bij jouw gemeente navragen wat de voorwaarden en de tarieven zijn.
 • Zorgverzekeraars mogen aanvullende eisen stellen in het pgb-reglement. Deze eisen mogen niet in strijd zijn met de wet.

Testimonial

‘Anno 2020 is mijn team een aantal keren veranderd. Niet alle mensen kunnen meebewegen met de veranderingen die in mijn leven plaatsvinden. Inmiddels maak ik dit heel duidelijk tijdens de kennismakingsgesprekken. Ik heb een pgb-team waar menigeen u tegen zegt. Zij zijn er voor mij door dik en dun’.

Mag je zelf bepalen of je informele of formele zorgverleners inhuurt?

Ja, meestal wel. Er zijn 2 uitzonderingen:

 • Heb je voor je kind een pgb van de gemeente via de Jeugdwet? Dan kan de gemeente eisen dat je formele zorgverleners inhuurt. Vraag dit na bij je gemeente.
 • Heb je een pgb van het zorgkantoor en is je budget te laag voor de zorg die je nodig hebt? Dan kan het zorgkantoor je geld voor extra zorg geven. Het zorgkantoor kan eisen dat je voor gespecialiseerde extra zorg formele zorgverleners inhuurt.

Testimonial

Let op: De maximale tarieven voor formele zorgverleners liggen hoger dan de maximale tarieven voor informele zorgverleners. Lees hier wat je zorgverleners mag betalen.

Heb je twijfels of vragen?

Meestal is het wel duidelijk of iemand een formele of informele zorgverlener is. En meestal is het ook duidelijk of je zelf mag kiezen tussen een formele en informele zorgverlener.

Maar twijfel je en ben je bang dat je bijvoorbeeld de verkeerde zorgovereenkomst kiest? Bel dan de SVB of onze Advieslijn.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.