Welke tarieven mag je zorgverleners betalen van je pgb?

Heb je een persoonsgebonden budget (pgb)? Welke tarieven mag jij dan maximaal betalen aan jouw zorgverleners?

Wat je een zorgverlener betaalt, verschilt. Een verpleegkundige betaal je meer, dan een student. Als budgethouder kun je onderhandelen met de zorgverlener over wat je hem betaalt. Wel gelden er minimale en maximale tarieven.

Op de website Loonwijzer kun je nagaan welk loon past bij welke functie.

Het uurloon moet op zijn minst het wettelijk minimumloon zijn. Verder hebben gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren maximale uurtarieven vastgesteld voor formele en informele zorgverleners.

Alle bedragen zijn brutobedragen. Dat betekent dat de zorgverlener er nog belasting over moet betalen.

Wat mag je een zorgverlener betalen bij een pgb van de gemeente?

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet uit. Via beide wetten kun je een pgb aanvragen.

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Gemeenten bepalen zelf de maximum tarieven per uur en per dagdeel. Daarom verschillen de tarieven per gemeente. Vraag bij je gemeente na wat je jouw zorgverleners maximaal mag betalen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen uit.

Wat mag je een zorgverlener betalen bij een pgb van de zorgverzekeraar?

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de maximum tarieven die je formele zorgverleners mag betalen. Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum uurtarief dat de zorgverzekeraar heeft vastgesteld? Dan moet je zelf dat geld bijbetalen.

De tarieven van de zorgverzekeraars vind je in de pgb-zorgvergelijker van Per Saldo.

Jij levert als budgethouder je in bij de zorgverzekeraar. Die stort het bedrag op je rekening, zodat jij je zorgverlener kan betalen.

Wat mag je een zorgverlener betalen bij een pgb via het zorgkantoor?

Je moet zorgverleners ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Binnen de Wlz heb je bestedingsvrijheid. Dat betekent dat je je budget mag gebruiken voor alle zorg die binnen de Wlz valt. Ook als je daarvoor geen indicatie hebt. Wat je een zorgverlener betaalt, bepaal je zelf. Je moet je alleen houden aan de maximum tarieven.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen uit. Wil je een zorgverlener meer betalen dan het maximum uurtarief ? Dan moet je dat zelf betalen. Je maakt daarvoor een extra bedrag over naar de SVB.

Uitgebreide informatie over de tarieven van zorgverzekeraars en zorgkantoren vind je in de Slimme lijst: Pgb-tarieven 2024.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.