Bestedingsvrijheid

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koop je zelf je zorg in. Maar je bent niet helemaal vrij om te bepalen hoe je je pgb besteedt. Op deze pagina lees je hoe de bestedingsvrijheid is geregeld in de verschillende wetten.

Bij bestedingsvrijheid gaat het om vragen als:

  • Mag je een ander soort zorg inkopen dan in je staat?
  • Mag je meer uren zorg inkopen tegen een lager tarief?
  • Mag je de ene week meer zorg inkopen dan de andere week?

De bestedingsvrijheid is in elke wet anders.

Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de Jeugdwet en de Wmo staat niets over bestedingsvrijheid. Daardoor heeft elke gemeente eigen regels en zijn de verschillen tussen gemeenten soms groot.

Wil je bijvoorbeeld meer uren zorg inkopen tegen een lager tarief? Of wil je overstappen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding?

Veel budgethouders denken: als ik binnen mijn budget blijf, is er toch geen probleem? Maar sommige gemeenten vinden: als je andere zorg of meer zorg nodig hebt, moet je een nieuwe pgb-aanvraag indienen.

Gemeenten controleren elke zorgovereenkomst. Heb je een indicatie voor individuele begeleiding en staat in de overeenkomst bijvoorbeeld dat je groepsbegeleiding wilt inkopen? Dan kan de gemeente de zorgovereenkomst afkeuren.

Kijk daarom goed wat er in je indicatie staat. Twijfel je, vraag dan aan de gemeente wat wel en niet mag.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zvw bepaalt welke soorten zorg de zorgverzekeraar vergoedt. Hoeveel bestedingsvrijheid je hebt, hangt af van je zorgverzekeraar.

Veel budgethouders denken: als ik binnen mijn budget blijf, is er toch geen probleem? Maar sommige zorgverzekeraars vinden: als je andere zorg of meer zorg nodig hebt, moet je een nieuwe pgb-aanvraag indienen.

Houd je je niet aan de regels van de zorgverzekeraar? Dan kan je zorgverzekeraar weigeren om een uit te betalen. De zorgverlener heeft de zorg dan al geleverd, dus moet je die zorg zelf betalen.

Kijk daarom altijd in het reglement van je zorgverzekeraar hoeveel bestedingsvrijheid je hebt. Dat reglement vind je op de website van je zorgverzekeraar.

Ook in onze zorgvergelijker zie je hoeveel bestedingsvrijheid je hebt bij de verschillende verzekeraars.

Wet langdurige zorg (Wlz)

In de Wlz is de bestedingsvrijheid duidelijk geregeld. In de staat hoe hoog je pgb is. Je mag als budgethouder zelf bepalen hoe je dat budget uitgeeft.

De zorg die je inkoopt, moet wel op de Wlz-vergoedingenlijst staan. Op die lijst staat waarvoor je je pgb wel en niet mag gebruiken.

Je bepaalt zelf hoeveel uur zorg je inkoopt, tot maximaal 40 uur per week per zorgverlener. Dus als bijvoorbeeld je partner je zorgverlener is, mag je die niet meer dan 40 uur per week betalen. Ook mag je zorgverleners niet méér betalen dan de maximale uurtarieven. Maar je kunt wel onderhandelen over een lager uurtarief, zodat je meer uren zorg kunt .

Meer weten?

Lees het besluit van je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor goed door. Staat er niets in over de bestedingsvrijheid? Vraag dan na wat de regels zijn. Doe dat vóórdat je meer uren zorg of een ander soort zorg inkoopt dan in het besluit staat.

Heb je vragen? Neem contact op met je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Kom je er samen niet uit, bel dan onze Advieslijn.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.