Alles over het pgb

Je hebt zorg, ondersteuning of een hulpmiddel nodig. Dan kun je daar een persoonsgebonden budget (pgb) voor aanvragen. Het pgb is één van de belangrijkste middelen voor eigen regie.

Je vindt hier alle informatie over het pgb; wat is het, hoe vraag je het aan, hoe beheer je het en hoe werk je met een pgb. Ook vind je alle informatie over wonen in een pgb-wooninitiatief.