Daarom onderzoekt het College wat de ervaringen zijn van mensen met een beperking op het gebied van:

  • Onderwijs
  • Werk
  • Zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving
  • Toegankelijkheid

In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. De vragenlijst van het College bevat alleen open vragen.

Voor wie?

Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die zelf ervaring hebben met leven met een beperking, of een kind hebben met een beperking. Deelname aan het onderzoek is volledig anoniem. U kunt de vragenlijst invullen via de pagina Vragenlijst over de naleving van het VN-verdrag Handicap.

Resultaten

De reacties op deze vragen worden verwerkt in een rapport met aanbevelingen voor de overheid, dat het College eind dit jaar uitbrengt.

Inzendtermijn

Als u uw ervaringen met het College wilt delen, dan graag uw antwoorden vóór 9 juli 2017 doorgeven.

Toegankelijkheid vragenlijst

Het kan zijn dat het invullen van deze vragenlijst voor u te veel moeite kost, mogelijk juist vanwege uw beperking. Indien dat zo is, bestaat er ook de mogelijkheid om de vragenlijst in een Word-document in te vullen, of om de vragenlijst telefonisch af laten te nemen met een medewerker van het College.

Meer informatie

Lees ook het nieuwsbericht Plan van aanpak is klaar