Handreikingen Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Bewoners van ouder- en wooninitiatieven en thuiswonende budgethouders kunnen met deze wet te maken krijgen als er sprake is van onvrijwillige zorg.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft budgethoudersvereniging Naar-Keuze 2 handreikingen geschreven, een voor ouderinitiatieven en een voor zzp’ers.

De handreikingen beschrijven hoe zzp’ers en bestuurders van ouderinitiatieven om kunnen gaan met deze wet. Hierin staat onder meer wat zij moeten doen en regelen.

Gevolgen nog onduidelijk

Er blijft nog veel onduidelijk over de gevolgen van de Wet zorg en dwang voor budgethouders. Wij zijn hierover al geruime tijd met het ministerie van VWS in gesprek. In de loop van 2020 kunnen wij meer informatie geven.

Meer informatie en uitlegfilmpjes vind je op dwangindezorg.nl.

Eerder bericht