In opdracht van het ministerie van VWS heeft budgethoudersvereniging Naar-Keuze 2 handreikingen geschreven, een voor ouderinitiatieven en een voor zzp’ers.

De handreikingen beschrijven hoe zzp’ers en bestuurders van ouderinitiatieven om kunnen gaan met deze wet. Hierin staat onder meer wat zij moeten doen en regelen.

Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz gaan op 1 januari 2020 in

Per 1 januari 2020 vervangen de wetten Zorg en Dwang en verplichte GGZ de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Hiermee wordt…

Gevolgen nog onduidelijk

Er blijft nog veel onduidelijk over de gevolgen van de Wet zorg en dwang voor budgethouders. Wij zijn hierover al geruime tijd met het ministerie van VWS in gesprek. In de loop van 2020 kunnen wij meer informatie geven.

Meer informatie en uitlegfilmpjes vind je op dwangindezorg.nl.